Close up of german military ammunition of a German soldier

Militarystyka historyczna

Militarystyka historyczna to kierunek, który odpowiada na zainteresowania młodzieży związane z zagadnieniem obronności i bezpieczeństwa oraz historią wojskowości. W trakcie studiów student zdobywa wiedzę, która obejmuje m.in. historię wojskowości od starożytności do czasów współczesnych, tradycje i zwyczaje Wojska Polskiego, historię oraz współczesność sił policyjnych i porządkowych, bronioznawstwo, munduroznawstwo, falerystykę i leksykologię. Kto ma największe szansę w trakcie rekrutacji? Jaką pracę rozpoczynają absolwenci? Czym ten kierunek różni się od historii?

W trakcie studiów: 

Program zawiera również zagadnienie terroryzmu i podstawy funkcjonowania sił policyjnych i porządkowych.  W ramach kierunku Militarystyka historyczna przewidziane są dwie specjalności: Bezpieczeństwo militarne we współczesnym świecie oraz Wojskowe dziedzictwo kulturowe. 

Gdzie studiować militarystkę historyczną?

Zobacz wszystkie uczelnie, które prowadzą kierunek militarystyka historyczna?

Po studiach: 

Wiedza zdobyta w trakcie studiów pozwala absolwentom na podjęcie pracy w instytucjach i ośrodkach zajmujących się bezpieczeństwem państwa, jednostkach administracji rządowej i samorządowej a także w muzealnictwie i ośrodkach naukowych oraz wychowawczych, stawiających sobie za cel kształtowanie świadomości obronnej i patriotycznej.

Podobne wpisy