Polish army

Bezpieczeństwo narodowe

Sytuacja polityczna w świecie współczesnym, spowodowała konieczność utworzenia kierunków nauczania, które byłyby w stanie odpowiedzieć na zapotrzebowanie na wiedzę i praktyczne przygotowanie w zakresie bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego. W programie studiów znajdują się przedmioty, które umożliwią zapoznanie się z szerokim zakresem wiedzy na temat światowych procesów bezpieczeństwa i jego zagrożeń, terroryzmu, roli czynnika militarnego we współczesnym świecie, międzynarodowych i wewnętrznych uwarunkowań polityki bezpieczeństwa.

W trakcie studiów:

Przedmioty to: geografia, filozofia, historia, ekonomia, wiedza o państwie i prawie, administracja, organizacja i zarządzanie, współczesne systemy polityczne, teoria bezpieczeństwa, polityka bezpieczeństwa, prawne podstawy bezpieczeństwa, strategia bezpieczeństwa, system bezpieczeństwa narodowego, zarządzanie kryzysowe, logistyka w sytuacjach kryzysowych, międzynarodowe stosunki polityczne, międzynarodowe stosunki wojskowe, psychologia zagrożeń, historia bezpieczeństwa, geografia bezpieczeństwa, socjologia, prawo obronne Rzeczypospolitej Polskiej, międzynarodowe stosunki ekonomiczne, regionalizacja i instytucjonalizacja bezpieczeństwa, strategia bezpieczeństwa narodowego, zarządzanie kryzysowe, zarządzanie logistyczne w sytuacjach kryzysowych, metodologia badań bezpieczeństwa;

Gdzie studiować bezpieczeństwo narodowe?

Zobacz wszystkie uczelnie, które prowadzą kierunek bezpieczeństwo narodowe?

Po studiach:

Absolwent uczelni znajdzie pracę w::
– administracji publicznej,
– organizacjach zajmujących się bezpieczeństwem obywateli i podmiotów gospodarczych,
– zespołach ds. reagowania kryzysowego,
– jednostkach badawczych zajmujących się problematyką bezpieczeństwa.

Podobne wpisy