Young female worker in uniform holding protective helmet while standing in front of male colleagues

Inżynieria bezpieczeństwa pracy

Zapewnienie bezpieczeństwa pracowników, ludności i środowiska należy do podstawowych wymogów procesu pracy. Dlatego tak ważna jest wykwalifikowana kadra pracownicza, która będzie szkolić i nadzorować pracowników. Właśnie to daje studiowanie kierunku Inżynieria bezpieczeństwa pracy. Program studiów obejmuje treści ogólne związane z chemią, fizyką, matematyką czy informatyką, a także zagadnienia specjalistyczne dotyczące bezpieczeństwa pracy, zarządzania jakością czy projektowania systemów bezpieczeństwa. Zapoznaj się z całym artykułem!

W trakcie studiów:

Student zdobywa wiedzę z zakresu przedmiotów podstawowych np.:  matematyki, fizyki, chemii, informatyki oraz przedmiotów specjalistycznych, do których zaliczamy: – wytrzymałość materiałów,

 • analizy ryzyka,
 • psychologia i socjologia,
 • termodynamika i mechanika płynów,
 • ergonomia i fizjologia w bezpieczeństwie pracy,
 • matematyczne wspomaganie decyzji,
 • zarządzanie jakością,- współczesne problemy bezpieczeństwa,
 • statystyka opisowa,
 • projektowanie systemów bezpieczeństwa,
 • modelowanie wymagań na systemy bezpieczeństwa,
 • systemy eksperckie,- prawo krajowe i międzynarodowe,
 • logistyka w bezpieczeństwie,- organizacja i funkcjonowanie systemów bezpieczeństwa,
 • organizacja systemów ratownictwa,- skutki zagrożeń,
 • monitorowanie zagrożeń bezpieczeństwa,
 • modelowanie zagrożeń,- jakość systemów,
 • kontrola i audyt,
 • inżynieria bezpieczeństwa technicznego,
 • techniczne systemy zabezpieczeń,
 • środki bezpieczeństwa i ochrony,- procesy informacyjne,
 • bezpieczeństwo informacji,
 • nauka o materiałach,
 • zarządzanie w sytuacjach kryzysowych.

Gdzie studiować inżynierię bezpieczeństwa pracy?

Zobacz wszystkie uczelnie, które prowadzą kierunek inżynieria pracy?

Po studiach:

Absolwent może pracować:

 • w straży pożarnej,
 • w firmach, gdzie wymagany jest nadzór specjalisty z zakresu bezpieczeństwa,
 • samodzielnie prowadząc działalność gospodarczą z zakresu bezpieczeństwa.

Podobne wpisy