cctv security camera or home surveillance cameras video protection safety system guard

Inżynieria bezpieczeństwa

Uczelnie prowadzące kierunek Inżynieria bezpieczeństwa przygotowują absolwentów do rozwiązywania interdyscyplinarnych problemów z zakresu bezpieczeństwa maszyn, urządzeń i instalacji, zagrożenia technicznego oraz jego identyfikowania i prognozowania, oceny ryzyka zawodowego, przeciwdziałania wystąpieniu zagrożeń, ograniczenia lub minimalizacji szkód, organizacji systemów ratownictwa. Na tym kierunku kandydatom przyda się znajomość i dobre przyswajanie nauk ścisłych – matematyki, fizyki, chemii i informatyki. Dowiedź się więcej!  Zapraszamy do lektury!

Czego nauczysz się na studiach?

Podczas studiów studenci zdobywają wiedzę specjalistyczną z zakresu inżynierii bezpieczeństwa, w tym bezpieczeństwa maszyn, konstrukcji, urządzeń i instalacji technicznych. Nabywają umiejętności korzystania z wiedzy w życiu zawodowym, komunikowania się z otoczeniem, aktywnego uczestniczenia w pracy grupowej, kierowania podległymi pracownikami oraz radzenia sobie z problematyką prawną i ekonomiczną. Studia przygotowują też m.in. do prowadzenia szkoleń z zakresu bezpieczeństwa oraz organizowania i przeprowadzania akcji ratowniczych.

Przykładowe przedmioty realizowane w trakcie studiów to: zastosowanie metod stochastycznych w analizie ryzyka, ochrona własności intelektualnej, wytrzymałość materiałów, bezpieczeństwo informacji w systemach komputerowych, ochrona przed zagrożeniami wibroakustycznymi, analiza konstrukcji za pomocą MES, systemy zarządzania bezpieczeństwem.

Student zdobywa wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • projektowania i monitorowania stanu i warunków bezpieczeństwa,
 • organizowania i prowadzenia akcji ratowniczych,
 • wykonywania analizy bezpieczeństwa i ryzyka,
 • kontrolowania przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa,
 • kontrolowania warunków pracy i standardów bezpieczeństwa,
 • prowadzenia badań okoliczności awarii i wypadków,
 • prowadzenia szkoleń, organizowania kursów w zakresie zarządzania bezpieczeństwem
 • prowadzenia dokumentacji związanej z szeroko rozumianym bezpieczeństwem.

Gdzie studiować inżynierię bezpieczeństwa?

Zobacz wszystkie uczelnie, które prowadzą kierunek inżynieria bezpieczeństwa?

Inżynier bezpieczeństwa po studiach

Absolwenci inżynierii bezpieczeństwa są przygotowani do pracy w:

 • małych, średnich i dużych podmiotach gospodarczych,
 • administracji państwowej, samorządowej, gospodarczej i oświatowej zajmujących się problemami inżynierii bezpieczeństwa, w tym bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • biurach projektowych i doradczych jako eksperci w zakresie inżynierii bezpieczeństwa,
 • szkolnictwie podstawowym, ponadpodstawowym i wyższym,
 • instytucjach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu inżynierii bezpieczeństwa, w tym bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • we własnych firmach świadczących usługi z omawianego zakresu.

Podobne wpisy