Modern Art Structure

Animacja kultury

Kierunek Animacja kultury skierowany jest do osób zainteresowanych zdobyciem wiedzy i umiejętności, pozwalających na upowszechnianie kultury w środowisku lokalnym oraz publicznych placówkach oświatowych. Absolwent tego kierunku będzie dysponował rzetelnym przygotowaniem teoretycznym o charakterze interdyscyplinarnym z zakresu Pedagogiki, dostrzegał oraz samodzielnie rozwiązywał problemy teoretyczne i praktyczne z zakresu swojej specjalności. Dlaczego warto rozpocząć naukę na tych studiach? Aby dowiedzieć się więcej, zapoznaj się z całym artykułem!

W trakcie studiów:

Uczelnie, które proponują ten kierunek, chcą aby przyszli studenci mogli rozwijać wiedzę z zakresu prowadzenia szkoleń, kursów, warsztatów dla osób zainteresowanych różnymi dziedzinami sztuki. Dążą także do tego, aby zdobywali jak najszersze umiejętności w zakresie pozyskiwania funduszy krajowych i europejskich na rozwój instytucji kultury i działalność statutową.

Gdzie studiować animację kultury?

Aby zobaczyć wszystkie uczelnie, które prowadzą kierunek animacja kultury sprawdź kategorie Historia sztuki, krytyka, teoria kultury, Pedagogika oraz Kulturoznawstwo i ochrona dóbr kultury.

Po studiach:

Student będzie posiadał także umiejętność prowadzenia badań naukowych oraz będzie nastawiony na działalność prospołeczną i samodoskonalenie. Absolwenci znajdują pracę w:

  • szkolnictwie np. prowadzenie kursów,
  • publicznych placówkach oświatowych, praca pedagoga-artysty,
  • reklamie,
  • jako promotorzy twórczości plastycznej na rynku sztuki (w galeriach, muzeach, aukcjach, czasopismach specjalistycznych).

Podobne wpisy