happy kids with their African American female science teacher with laptop

Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza

W trakcie studiów:

Najczęściej wykładane przedmioty:

metodyka pracy opiekuńczo-wychowawczej, pedagogika resocjalizacyjna, diagnostyka pedagogiczna, poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne, profilaktyka uzależnień, przemoc i agresja jako problem społeczny, subkultury młodzieżowe, teoretyczne podstawy integracji społecznej, wolontariat i instytucje pozarządowe, pedagogika rodziny, podstawy animacji społeczno-kulturowej, prawne podstawy pracy opiekuńczo-wychowawczej (z elementami prawa rodzinnego), diagnozowanie potrzeb opiekuńczych i konstruowanie programów indywidualnych;

Gdzie studiować pedagogikę opiekuńczo–wychowawczą?

Zobacz wszystkie uczelnie, które prowadzą kierunek pedagogika opiekuńczo–wychowawcza?

Po studiach:

Absolwent znajdzie zatrudnienie w:

  • ośrodkach wychowawczych i szkolno-wychowawczych
  • szkołach (w charakterze pedagoga szkolnego)
  • domach dziecka
  • pogotowiu opiekuńczym
  • bursach i internatach
  • hospicjach
  • ogrodach jordanowskich
  • stowarzyszeniach dzieci i młodzieży
  • Biurze Rzecznika Praw Dziecka.

Podobne wpisy