Andragogika/edukacja ustawiczna

Andragogika/edukacja ustawiczna

Celem studiów andragogicznych jest pozyskanie umiejetności prowadzenia zajęć dydaktycznych z osobami dorosłymi. Metodyka tej dziedziny pedagogiki podbudowana jest specjalistczną wiedzą dotyczącą psychologii osób dojrzałych oraz wnikliwą diagnostyką problemów edukacyjnych i zawodowych w różnych grupach środowiskowych. Oczekiwanym efektem tych studiów jest wykształcenie zdolności ewaluacji programów nauczania, kreatywnej ingerenji w rozwój osobisty i innych.

.

Promocja zdrowia i socjoterapia

Promocja zdrowia i socjoterapia

Nabywanie umiejętności związanych z edukacją prozdrowotną i społeczną terpią profilaktyczną jest jedną z kluczowych gałęzi rozwoju współczesnej pedagogiki. Dzięki poszerzonej metodologii wariantów terapeutycznych, student przygotowywany jest do pracy w różnych środowiskach. Ponadto posiada on kompetencję z zakresu kreatywnego tworzenia autorskich programów oraz korygowania zdiagnozowanych nieprawidłowości i zaniedbań.

.

Pedagogika resocjalizacyjna

Pedagogika resocjalizacyjna

Resocjalizacji poddaje się osoby wykazujące zaburzenia w zachowaniu i niedostosowane społecznie. Pedagogika resocjalizacyjna to dział pedagogiki specjalnej, który zajmuje się nauczaniem i wychowaniem takich jednostek. Nazywana również  pedagogiką niedostosowanych społecznie. Działania z nią związane zakładają zamiast izolowania jednostki, przywrócenie jej społeczeństwu. Decydującym czynnikiem eliminującym kandydatów na tego typu studia są predyspozycje osobowościowe. Żeby sprawdzić się w pracy z ludźmi wymagającymi resocjalizacji trzeba być wrażliwym, cierpliwym i zdyscyplinowanym człowiekiem, który chce nieść pomoc.

.

Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza

Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza

Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza to wiedza i umiejętności niezbędne do pracy z ludźmi w różnym wieku i o różnym statusie społecznym. Student przygotowany jest do wystawienia specjalistycznej diagnozy pedagogicznej będącej punktem wyjścia do zaplanowania poprawnej strategii wychowawczej. Posiada szerokie kompetencje z zakresu wspierania rozwoju jednostki, projektowania programów terapeutycznych i korekcyjnych, zwłaszcza dla grup społecznie zmarginalizowanych.

.

Pedagogika wczenoszkolna i przedszkolna

Pedagogika wczenoszkolna i przedszkolna

Profil ten adresowany jest głównie do praktykujących nauczycieli i pracowników placówek opiekuńczo – wychowawczych, jak również do innych osób zainteresowanych wykształceniem pedagogicznym; daje możliwość poszerzenia kwalifikacji zawodowych o specjalistyczną wiedzę z zakresu wychowania i edukowania na wczesnym etapie rozwoju.
Program studiów zakłada szkolenie zdolności mediacyjnych i perswazyjnych oraz nauczanie technik aktywizacji i stymulowania rozwoju dziecka. Nowowczesne podejście do tego zagadnienia zakłada indywidualizację procesu szkolno – wychowawczego, popartego adekwatną edukacją psychologiczną.

.

Studia pedagogiczne

Studia pedagogiczne

Studia pedagogiczne oparte są na zespole nauk o wychowaniu. Dają dużą satysfakcję tym, dla których nauka może być środkiem do pomocy innym. Pedagogika jest nauką społeczną. Odnosi się głównie do młodego pokolenia, na które działanie wychowawcze powinno mieć największy wpływ. Nie zawsze tak jest, często procesy wychowawcze spotykają się z buntem i odrzuceniem. Nie są to więc kierunki, na…

Pedagogika małego dziecka

Pedagogika małego dziecka

Pedagog jest zawodem przyszłości. Jestem pedagogiem po Pedagogice małego dziecka i bardzo sobie chwalę zarówno pracę, jaką wykonuję, jak i studia, na których przyszło mi studiować. Każdy, kto myśli o studiowaniu Pedagogiki małego dziecka na jakiejkolwiek uczelni w Polsce musi wiedzieć, że są to studia interdyscyplinarne. Oznacza to, że wychodzi się z nich z szeroką wiedzą z różnych dziedzin nauki. Studia oferują kompleksową edukację w dziedzinie pedagogiki, ale dają także możliwość zapoznania się z zagadnieniami z innych nauk społecznych, głównie z psychologii.
Pedagogika nauczycielska

Pedagogika nauczycielska

Pedagogika nauczycielska to popularny kierunek studiów, wybierany przez osoby wiążące przyszłość ze szkolnictwem. Po tych studiach nabywa się uprawnień nauczycielskich i można spełniać się na przykład w roli nauczyciela nauczania zintegrowanego. Wiele państwowych uczelni oferuje studiowanie Pedagogiki nauczycielskiej na pierwszym etapie edukacji. Maturzyści muszą dobrze zdać maturę z trzech przedmiotów (polski, język obcy i przedmiot dodatkowy) i wziąć udział w konkursie świadectw. Na uczelniach prywatnych decyduje kolejność zgłoszeń.
Pedagogika społeczno-wychowawcza
|

Pedagogika społeczno-wychowawcza

Chcesz dowiedzieć się jak dobrze wychować dziecko? Nie wiesz, co zrobić, by uaktywnić osoby bezrobotne? Masz pomysł na ciekawy projekt animacyjny, jednak nie wiesz, jak się do niego zabrać? Idź na Pedagogikę społeczno-wychowawczą. A znajdziesz tam odpowiedzi na nurtujące cię pytania. Zanim rozpoczniesz studia na tym kierunku musisz wybrać uczelnię. Z tym nie będzie najmniejszego problemu. Praktycznie każda wyższa uczelnia w Polsce ma w swojej ofercie studia pedagogiczne, a kierunek jest jednym z najczęściej wybieranych. Zapraszamy do lektury!