education

Pedagogika nauczycielska

Pedagogika nauczycielska to popularny kierunek studiów, wybierany przez osoby wiążące przyszłość ze szkolnictwem. Po tych studiach nabywa się uprawnień nauczycielskich i można spełniać się na przykład w roli nauczyciela nauczania zintegrowanego. Wiele państwowych uczelni oferuje studiowanie Pedagogiki nauczycielskiej na pierwszym etapie edukacji. Maturzyści muszą dobrze zdać maturę z trzech przedmiotów (polski, język obcy i przedmiot dodatkowy) i wziąć udział w konkursie świadectw. Na uczelniach prywatnych decyduje kolejność zgłoszeń.

W trakcie studiów:

Studenci uczą się jak uczyć i wychowywać dzieci, by umożliwić im rozwój w każdej płaszczyźnie. Interdyscyplinarny charakter edukacji akademickiej sprawia, że przyszli pedagodzy mają szeroką wiedzę z dziedziny nauk pedagogicznych i społecznych. Główny nacisk położony jest na przedmioty pedagogiczne (pedagogika oraz jej pochodne), nie zaniedbuje się jednak ani psychologii, ani socjologii, ani filozofii. Profesjonalny pedagog musi być wszechstronnie wykształcony, bo tylko dzięki temu jest w stanie dogłębnie poznać drugiego człowieka. Przyszli magistrzy uzupełniają wiedzę z wyżej wymienionych dziedzin nauki. Zdobywają także nowe wiadomości z zakresu prawa, czy też antropologii. Na każdym stopniu edukacji studenci Pedagogiki nauczycielskiej zdobywają unikalne umiejętności. Uczestniczą choćby w zajęciach z emisji głosu albo w warsztatach z komunikacji interpersonalnej. Uczą się współpracować w grupie oraz obsługiwać oprogramowanie komputerowe, ułatwiające sporządzanie ankiet, formularzy czy dokumentów diagnostycznych. Uzyskują wreszcie różne uprawnienia nauczycielskie, w zależności od specjalności, jaką wybrali w trakcie studiów.

Gdzie studiować pedagogikę nauczycielską?

Zobacz wszystkie uczelnie, które prowadzą kierunek pedagogika nauczycielska?

Po studiach:

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia uzyskuje się tytuł licencjata. Tytuł magistra można uzyskać, kontynuując naukę na tym samym kierunku. Istnieją również studia podyplomowe z Pedagogiki nauczycielskiej. Osoba kończąca Pedagogikę nauczycielską ma szansę pracować w oświacie, na przykład w roli pedagoga w szkołach podstawowych, gimnazjalnych lub szkołach ponadgimnazjalnych. Może też uczyć dzieci w klasach 1 – 3, o ile w trakcie studiów wybrała odpowiednią specjalizację. Sprawdzi się również na stanowisku nauczyciela w przedszkolu. Absolwenci tych studiów zajmują się również resocjalizacją i socjoterapią. Oczywiście wcześniej muszą ukończyć odpowiednią specjalizację na Pedagogice nauczycielskiej.

Podobne wpisy