Businessman using Wheelchair in Office

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

W trakcie studiów:

Najczęściej wykładane przedmioty:

indywidualne i zbiorowe prawo pracy, ubezpieczenia społeczna i zdrowotne, bezpieczeństwo i higiena pracy, europejskie i międzynarodowe prawo pracy, zarządzanie zasobami ludzkimi, promocja zatrudnienia i instytucje rynku pracy, postępowanie sądowe w sprawach z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, wybrane zagadnienia psychologii pracy, elementy prawa podatkowego, wybrane zagadnienia etyki pracy, zatrudnianie i przeciwdziałanie bezrobociu, pracownicze programy emerytalne – II i III filar, negocjacje w sprawach pracowniczych;

Gdzie studiować prawo pracy i ubezpieczeń społecznych?

Aby zobaczyć wszystkie uczelnie, które prowadzą kierunek prawo pracy i ubezpieczeń społecznych sprawdź kategorie Prawo i administracja, Studia Human Resources oraz Prawo w biznesie.

Po studiach:

Studia na profilu prawo pracy i ubezpieczenia społeczne poza funkcją dokwalifikowującą pozwalają również podjąć aktywność zawodową jako:

  • sędzia, specj. prawo pracy i ubezpieczenia społeczne
  • inspektor pracy
  • pracownik ZUS-u
  • specjalista ds. kadrowych
  • działacz zawiązków zawodowych w zakresie prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

Podobne wpisy