Speech therapist teaching letter pronunciation to a young boy in

Logopedia z audiologią

Logopedia zajmuje się diagnozowaniem zachowań ludzkich i niesieniem pomocy pojedynczym osobom w sytuacjach, gdy człowiek nie jest w stanie nauczyć się języka, a znając język, nie jest w stanie go dostatecznie sprawnie używać lub rozpadł się w umyśle pacjenta język i wiedza o świecie. Dodatkowo osiągnięcia lingwistyki, dyscyplin medycznych i psychologii pomagają w rozwiązywaniu wspomnianych problemów. Dlaczego warto rozpocząć studia na tym kierunki? Gdzie absolwenci znajdują pracę? Aby dowiedzieć się czegoś więcej o logopedii, zapraszamy do lektury!

W trakcie studiów:

Student w trakcie swojej edukacji będzie miał okazję pogłębiać swoją wiedzę dzięki przedmiotom kierunkowym dotyczącym podstawowych zaburzeń mowy: afazji (w związku z mechanicznymi uszkodzeniami mózgu), dyzartrii (w związku z porażeniem mózgowym), dysglosji i dyslalii (zaburzenia wymowy), jąkania i zaburzeń płynności mówienia, trudności w czytaniu i pisaniu, oligofazji (zaburzeń mowy w upośledzeniach umysłowych), zaburzeń mowy w demencji (np w chorobie Alzheimera), surdologopedii (zaburzenia mowy w głuchocie). Wyposażą także studentów w umiejętność diagnozowania zaburzeń słuchu.

Gdzie studiować logopedię z audiologią?

Aby zobaczyć wszystkie uczelnie, które prowadzą kierunek logopedia z audiologią sprawdź kategorię Logopedia oraz Logopedia medyczna i audiologia.

Po studiach:

Absolwent kierunku dysponuje nowoczesną wiedzą z zakresu diagnostyki i rehabilitacji zaburzeń mowy i słuchu, posiada umiejętności umożliwiające mu podjęcie pracy logopedy i audiofonologa we wszystkich placówkach zatrudniających takich specjalistów. Może prowadzić zajęcia dydaktyczne z emisji głosu i techniki mówienia we wszystkich placówkach prowadzących tego typu przedmioty.

Podobne wpisy