x-rays

Elektroradiologia

Elektroradiolog to pracownik medyczny, który zajmuje się obsługą specjalistycznej aparatury m.in. rentgenowskiej, ultrasonograficznej czy służącej do wykonywania tomografii komputerowej i rezonansu magnetycznego. Osoba ta pracuje również bezpośrednio z pacjentem. Zajęcia prowadzone są w formie wykładów, ćwiczeń oraz pracowni szkolnych z przedmiotów ogólnych biologiczno-fizycznych, medycznych i technicznych. Dlaczego warto wybrać ten kierunek studiów? Czy absolwenci pracują tylko w szpitalach? Jaki jest program studiów? Zapraszamy do dalszej lektury artykułu!

W trakcie studiów:

Do głównych przedmiotów należą:

 • anatomia człowieka,
 • pracownia diognostyki obrazowej,
 • pracownia diagnostyki elektromedycznej,
 • pracownia anatomii rentgenowskiej,
 • radiodiagnostyka,
 • fizyczne i techniczne podstawy elektroradiologii,
 • ochrona radiologiczna,
 • diagnostyka elektromedyczna,
 • fizjologia z patologią,
 • aparaty elektromedyczne,
 • radioterapia,
 • zajęcia praktyczne w placówkach służby zdrowia.

Gdzie studiować elektroradiologię?

Zobacz wszystkie uczelnie, które prowadzą kierunek elektroradiologia?

Po studiach:

Absolwenci Elektroradiologii nie powinni mieć kłopotu ze znalezieniem pracy, ponieważ placówki ochrony zdrowia zgłaszają duże zapotrzebowanie na tego rodzaju specjalistów. Elektroradiolodzy często znajdują zatrudnienie w pracowniach RTG, EKG, EEG, EMG, zakładach radioterapii, medycyny nuklearnej, elektrofozjologii, densytometrii lub audiologii, szpitale, odziały ratunkowe, inspekcja ochrony radiologicznej.

Podobne wpisy