Mature patient with hearing problem visiting doctor otolaryngologist

Audiofonologia

Audiofonologia jest nauką o charakterze anatomicznym, fizjologicznym, psychologicznym, akustycznym, fonetycznym i lingwistycznym. Głównym przedmiotem zainteresowania tej nauki jest narząd słuchu, głosu i mowy. W trakcie zajęć studenci nabywają niezbędną wiedzę oraz umiejętności praktyczne w zakresie diagnostyki narządu słuchu i równowagi oraz określonych uwarunkowań rozwoju procesu komunikatywnego i poznawczego. Studia przygotowują specjalistów, którzy po ukończeniu studiów będą posiadać rozległe umiejętności niezbędne do podejmowania działań na rzecz ochrony zdrowia.

W trakcie studiów:

Audiofonologia to studia I stopnia, realizowane w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym.
Studenci w trakcie studiów zdobędą wiedzę i umiejętności z zakresu analizy narządów: słuchu, równowagi i mowy. Dodatkowo zapoznają się z neurologicznymi uwarunkowaniami rozwoju procesu komunikatywnego i poznawczego. Poznają techniki medyczne, które ułatwiają diagnozowanie aparatu słuchu i równowagi oraz będą operować programami odpowiedzialnymi za testowanie słuchu.

Gdzie studiować audiofonologię?

Zobacz wszystkie uczelnie, które prowadzą kierunek audiofonologia?

Po studiach:

Audiofonologia nie jest w Polsce dyscypliną popularną. W związku z tym przyszłość absolwentów tego kierunku studiów przedstawia się bardzo perspektywicznie. Absolwenci mogą liczyć na zatrudnienie w ośrodkach i zakładach diagnostycznych specjalizujących się w badaniu narządu słuchu, równowagi i mowy. Bardzo duże możliwości otwiera przed absolwentami również praca w sektorze marketingu sprzętu medycznego.

Podobne wpisy