3D illustration. atom connection concept. Abstrack background. Science

Zastosowania fizyki w biologii i medycynie

Ten specyficzny kierunek łączy w sobie umiejętności wykorzystywania wiedzy w bardzo specyficznych warunkach pracy, ze szczególnym uwzględnieniem pracy w zespołach interdyscyplinarnych oraz komunikacji z biologami i lekarzami. Słuchacze, którzy zdecydują się na studia w dziedzinie Zastosowania fizyki w biologii i medycynie, zdobędą wiedzę z podstaw fizyki, matematyki, biologii, chemii oraz umiejętności poprawnego stosowania metod matematyczno-przyrodniczych w rozwiązywaniu problemów biologicznych i medycznych.

W trakcie studiów

Mogą również liczyć na zajęcia z z wykorzystaniem technologii informatycznych. Język obcy zostanie przyswojony na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.

Przystępując do rekrutacji kandydaci wybierają specjalność:

 • Fizyka medyczna
  Ta specjalność da Ci solidne przygotowanie do pracy z urządzeniami diagnostyki medycznej. Program jest z założenia interdyscyplinarny – łączy w sobie biologię, chemię i anatomię. Nie zabraknie także praktycznych zajęć z dozymetrii i ochrony radiologicznej. Trzyletnie studia licencjackie fizyki medycznej spełniają wymogi ustawowe, umożliwiając zdawanie egzaminu nadającego uprawnienia Inspektora Ochrony Radiologicznej (IOR).
 • Neuroinformatyka
  Studia stricte neuroinformatyczne są stosunkowo nowe na polskim rynku edukacyjnym. Zajmują się one metodami badań układu nerwowego, z zastosowaniem wielu dziedzin nauki: informatyki, kognitywistyki, medycyny, fizyki, biologii. Uczelnia (głównie dzięki wsparciu finansowemu Unii Europejskiej) oferuje studentom zajęcia w nowoczesnych pracowniach. Tam mogą oni zapoznać się z pomiarami elektrycznych śladów myśli czyli EEG, podstawami technik neurofeedback oraz interfejsami mózg-komputer.
 • Optyka okularowa i optometria
  Gwałtowny rozwój materiałów i technologii optycznych, a także powszechny trend do przyznawania optykowi okularowemu podstawowych kompetencji optometrysty, tj. specjalisty mierzącego rodzaj i wielkość wady wzroku i dobierającego okulary lub soczewki kontaktowe korygujące wadę, spowodowały, że współczesny optyk okularowy powinien posiadać wykształcenie zawodowe na poziomie wyższym. Oprócz przedmiotów ściśle zawodowych, program studiów na specjalności uwzględnia również przedmioty biologiczne i medyczne, a także informatyczne.
 • Biofizyka molekularna
  Wiedza, jaką zdobędziesz wykorzystywana jest w biologii i medycynie np. przy odkrywaniu molekularnych podstaw chorób lub nowych metod diagnostycznych. Na specjalności Biologia molekularna w sposób interdyscyplinarny przeplatają się zagadnienia z takich dziedzin nauki jak biologii, chemii, fizyki, matematyki i informatyki. Program wzbogacony jest dużą liczbą zajęć laboratoryjnych, realizowanych w małych grupach, co umożliwia praktyczne zapoznanie się z biofizycznymi metodami badawczymi i specjalistyczną aparaturą.
 • Projektowanie molekularne i bioinformatyka
  Projektowanie leków, prace projektowe związane z inżynierią molekularną białek i kwasów nukleinowych, badania w obszarach medycyny molekularnej brzmią dla Ciebie interesująco? Po ukończeniu tej specjalności tego rodzaju badania będą Twoim środowiskiem naturalnym. Początkowo uzupełnisz wiedzę z biologii, chemii, fizyki, matematyki i informatyki. Później dojdą przedmioty zawodowe, takie jak bioinformatyka czy modelowanie komputerowe układów biomolekularnych.

Gdzie studiować kierunek zastosowania fizyki w biologii i medycynie?

Aby zobaczyć wszystkie uczelnie, które prowadzą kierunek zastosowania fizyki w biologii i medycynie, sprawdź kategorie Fizyka, Fizyka medyczna oraz Studia medyczne.

Po studiach

Absolwent Zastosowań fizyki w biologii i medycynie potrafi posługiwać się językiem specjalistycznym angielskim z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych. Zdobędzie pracę w instytucjach zajmujących się badaniami biofizycznymi i biomedycznymi, przemyśle, administracji, placówkach ochrony przyrody, instytucjach medycznych, a także w szkolnictwie.

Podobne wpisy