Medical stethoscope and electronics
|

Inżynieria medyczna

Inżynieria medyczna to kierunek studiów wybierany przez coraz większą liczbę studentów. Przeznaczony jest dla osób o kreatywnych umysłach i zamiłowaniu do przedmiotów ścisłych. Inżynierię medyczną można studiować na uczelniach technicznych. Program studiów jest mieszaniną wielu dyscyplin naukowych. Przeważają w nim przedmioty ścisłe i techniczne. Studia trwają trzy i pół roku. Absolwenci uzyskują tytuł inżyniera. Drugi etap edukacji akademickiej (studia magisterskie) można odbyć na kierunkach powiązanych z inżynierią medyczną. Zapraszamy do dalszej lektury!

Przyszli inżynierowie medyczni będą zajmować się konstruowaniem, obsługiwaniem oraz serwisowaniem urządzeń medycznych wykorzystywanych w placówkach zdrowotnych. Na doświadczeniu inżynierów medycznych skorzysta cały system opieki zdrowotnej w Polsce, który będzie mógł lepiej się rozwinąć, dzięki zastosowaniu nowoczesnej aparatury niejednokrotnie ratującej życie pacjentom.

Osoby zainteresowane studiowaniem na kierunku inżynieria medyczna muszą przede wszystkim: 

  • zdać maturę z przedmiotów ścisłych (matematyka, fizyka) najlepiej na poziomie rozszerzonym, 
  • stanąć do konkursu świadectw dojrzałości, 
  • interesować się nowoczesnymi technologiami, 
  • być twórcze i pomysłowe, 
  • mieć zdolności manualne, 
  • odznaczać się cierpliwością, zorganizowaniem i skrupulatnością, 
  • wykazywać chęci do nieustannego kształcenia się. 

W trakcie studiów:

Poszerza się wiedzę z przedmiotów ścisłych. Oprócz matematyki i fizyki studenci opanowują także zagadnienia techniczne, ekonomiczne, prawne oraz medyczne. Wiedza teoretyczna ma przełożenie w praktycznym działaniu. Jej weryfikacja następuje podczas ćwiczeń laboratoryjnych oraz pracy zawodowej. Studenci Inżynierii medycznej zdobywają doświadczenie nie tylko podczas codziennych zajęć na uczelni. Najlepsi mogą liczyć na stypendia naukowe i wyjazdy zagraniczne. Doskonałą formą nauki są także praktyki i staże w firmach projektujących czy też produkujących aparaturę medyczną. Przyszli inżynierowie mają szansę poznać działanie nowoczesnych technologii w medycynie odwiedzając w ramach praktyk akademickich państwowe i prywatne ośrodki zdrowia. 

Gdzie studiować inżynierię medyczną?

Zobacz wszystkie uczelnie, które prowadzą kierunek inżynieria medyczna?

Po studiach:

Na inżynierów medycznych czeka praca w przemyśle farmaceutycznym, medycznym i spożywczym. Ponadto bardzo duże zainteresowanie absolwentami Inżynierii medycznej wykazują placówki zdrowotne, przedsiębiorstwa produkcyjne, ośrodki badawcze, szkolnictwo wyższe i administracja państwowa. Studenci tego kierunku mają komfort w postaci dużych szans na znalezienie dobrej pracy. Mogą więc spokojnie skupiać się na nauce i rozwoju osobistym.

Podobne wpisy