logo politechnika krakowska

Rekrutacja na studia II stopnia na Politechnice Krakowskiej

Każdy kandydat na studia II stopnia na Politechnice Krakowskiej może zarejestrować się na nie więcej niż dwa wydziały, w obrębie których może wybrać specjalność podstawową i alternatywną na tym samym kierunku. Wybór drugiego wydziału PK wiąże się z koniecznością uiszczenia kolejnej opłaty rekrutacyjnej.

Co należy posiadać przed przystąpieniem do procesu rejestracji na studia: numer PESEL, dyplom ukończenia studiów I stopnia, kolorową fotografię do legitymacji studenckiej w formacie JPG o wymiarach 236×295 pikseli +/- 3 piksele. Jeśli jednak macie już w swoich portfelach legitymację Politechniki Krakowskiej, to zdjęcia nie musicie posiadać.

Pola oznaczone gwiazdką są obowiązkowe do wypełnienia przez wszystkich kandydatów. Brak danych w polu oznaczonym gwiazdką uniemożliwi przejście do kolejnego formularza rejestracji.

Opłata rekrutacyjna w wysokości 85 złotych musi zostać wniesiona na indywidualny numer konta bankowego, który zostanie przydzielony w trakcie dokonywania rejestracji. Ważne: numer konta należy zachować, gdyż będzie on służył do regulowania wszelkich opłat związanych z tokiem studiów, np. opłaty za studia niestacjonarne, opłaty za wydanie legitymacji, itd.

Podane w czasie rejestracji dane będą weryfikowane przez Wydziałową Komisję Rekrutacyjną po złożeniu dokumentów przez kandydata.
Kandydaci, którzy brali udział w ubiegłorocznej rekrutacji, bądź są studentami lub absolwentami Politechniki Krakowskiej, proszeni są o edycję swoich danych.

Zgodnie z harmonogramem rekrutacji, kandydaci na studia II stopnia po zarejestrowaniu się składają komplet wymaganych dokumentów w siedzibach odpowiednich komisji rekrutacyjnych w terminie:
20 stycznia – 10 lutego 2014 r. (Wydział Inżynierii Środowiska)
3 lutego – 13 lutego 2014 r. (Wydział Mechaniczny)
3 lutego – 14 lutego 2014 r. (pozostałe wydziały PK)

Autor: Miłosz Szkudlarski

Podobne wpisy