Health insurance concept

Bezpieczeństwo zdrowotne

„Zdrowie” – to chyba jedno z najpopularniejszych polskich słów. Mówimy przecież: „Bądź zdrowa!”, „Na zdrowie!”, „Zdrów jak ryba”, „Zdrowia, szczęścia, pomyślności”, „W zdrowym ciele zdrowy duch”. Jest nawet fraszka poświęcona zdrowiu, a ostatnio powstał też kierunek studiów o nazwie Bezpieczeństwo zdrowotne. Adepci tych studiów zdobędą doświadczenie w zarządzaniu placówkami zdrowotnymi na terenie Polski, koordynowaniu prac różnych grup medycznych, promowaniu zdrowia, itp. Dostać się na ten studia wcale nie jest trudno. W zasadzie decyduje kolejność zgłoszeń.

Czasem też przeprowadzana jest krótka rozmowa kwalifikacyjna, głównie na uczelniach prowadzących studia podyplomowe z bezpieczeństwa zdrowotnego. Najliczniej reprezentowane są jednak studia pierwszego stopnia, po których studenci uzyskują tytuł licencjata. Magistrzy po kierunkach medycznych i około medycznych, po politologii, socjologii, a nawet ekonomii i zarządzania powinni zainteresować się studiami podyplomowymi, na których kierunek Bezpieczeństwo zdrowotne także jest reprezentowane. Idealnym kandydatem do studiowania bezpieczeństwa zdrowotnego jest osoba obdarzona cechami przywódczymi i silnym charakterem, umiejąca podporządkować sobie innych, ale posiadająca też otwarty, kreatywny umysł, zdolny do łamania schematów.

W trakcie studiów:

Na kierunku Bezpieczeństwo zdrowotne można dowiedzieć się jak dbać o zdrowie; co jeść, by być zdrowym; w jakich warunkach żyć, by móc cieszyć się dobrym zdrowiem; jak wychowywać dzieci, by były zdrowe; jak zarządzać placówkami zdrowotnymi; wreszcie, jak ochraniać zdrowie w sytuacjach kryzysowych. Studenci tych studiów zdobywają wiedzę interdyscyplinarną. Uczęszczają na zajęcia, na których poruszane są tematy z dziedziny nauk społecznych, nauk medycznych, zarządzania, ekonomii czy obronności. Oczywiście główną osią każdego z nich jest zdrowie publiczne. Przyszli absolwenci tego kierunku uczestniczą w wielu warsztatach i projektach praktycznych, dzięki którym nabywają cennych umiejętności, z których korzystają w różnych sytuacjach życiowych. Studia przygotowują nie tylko do konkretnego zawodu, lecz także kształtują kompetencje społeczne ułatwiając funkcjonowanie w różnorodnych środowiskach. 

Gdzie studiować bezpieczeństwo zdrowotne?

Aby zobaczyć wszystkie uczelnie, które prowadzą kierunek bezpieczeństwo zdrowotne sprawdź kategorie Bezpieczeństwo oraz Bezpieczeństwo narodowe i wewnętrzne.

Po studiach:

Absolwenci mogą podjąć pracę choćby w urzędach i instytucjach zdrowia publicznego w roli doradców, koordynatorów, czy tez pracowników administracji, zajmujących się gromadzeniem i sporządzaniem dokumentacji (raportów, analiz), pokazujących wzrost lub spadek zdrowia w określonych obszarach kraju. Uzyskane podczas edukacji kompetencje pozwalają osobom po Bezpieczeństwie zdrowotnym planować działania (np. kampanie reklamowe, akcje informacyjne) poprawiające stan zdrowotności społeczeństwa polskiego. Wielu abiturientów tego kierunku studiów zarządza także rozsianymi po całym kraju placówkami zdrowia publicznego lub też prowadzi zakrojoną na szeroką skalę akcję edukacyjną, podnosząc świadomość zdrowotną Polaków.

Podobne wpisy