Pregnancy

Położnictwo

Położnictwo to dziedzina medycyny zajmująca się fizjologicznym okresem ciąży, porodu i połogu. Absolwent uzyskuje przygotowanie zawodowe w zakresie umiejętności wykonywania świadczeń zdrowotnych wobec kobiety i jej rodziny, kobiety ciężarnej, rodzącej, położnicy i noworodka w zakresie promocji zdrowia, profilaktyki, profesjonalnej opieki położniczo- ginekologicznej: przedkoncepcyjnej, prenatalnej i perinatalnej. Studia na tym kierunku są przeznaczone dla osób potrafiących myśleć logicznie nawet w chwili kiedy wszyscy inni tracą głowę.

Czego spodziewać się na studiach z położnictwa?

To kierunek nie tylko dla dziewczyn, coraz więcej odważnych mężczyzn kształci się w tej dziedzinie. Przede wszystkim trzeba być dobrym z biologii, życzliwym, opiekuńczym, spostrzegawczym żeby być odpowiednim kandydatem na ten kierunek.

Podstawowe treści kształcenia na Położnictwie to: anatomia, fizjologia, patologia, embriologia i genetyka, badanie fizykalne, biochemia i biofizyka, mikrobiologia i parazytologia, zdrowie publiczne, farmakologia, radiologia, psychologia, socjologia, pedagogika, prawo.

Kierunkowe treści kształcenia to: filozofia i etyka zawodu położnej, podstawy opieki położniczej, techniki położnicze i prowadzenie porodu, promocja zdrowia, podstawowa opieka zdrowotna, położnictwo i opieka położnicza, ginekologia i opieka ginekologiczna, neonatologia i opieka neonatologiczna, pediatria i pielęgniarstwo pediatryczna, choroby wewnętrzne, chirurgia, psychiatria, anestezjologia i stany zagrożenia życia, rehabilitacja w położnictwie, neonatologii i ginekologii, dietetyka, ratownictwo medyczne, badania w położnictwie oraz zakażenia szpitalne, język migowy lub promocja zdrowia psychicznego.

Gdzie studiować położnictwo?

Zobacz wszystkie uczelnie, które prowadzą kierunek położnictwo?

Praca nie tylko w szpitalu

Absolwent jest przygotowany do pracy w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej; administracji państwowej i samorządowej oraz w szkolnictwie – po ukończeniu specjalności nauczycielskiej (zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela). Bardzo modne staje się zakładanie prywatnych gabinetów położniczych.

Podobne wpisy