Cropped Image Of Woman Examining Neck X-ray On Diagnostic Medical Tool

Fizyka medyczna

Celem studiów jest przygotowanie absolwenta do pracy jako fizyka medycznego, czyli wyposażanie go w umiejętności rozumienia i ścisłego opisu zjawisk fizycznych oraz korzystania z nowoczesnej aparatury pomiarowej oraz technicznych systemów diagnostycznych. Program studiów obejmuje ogólne przygotowanie z przedmiotów ścisłych i technicznych, wybranych przedmiotów medycznych oraz przedmiotów specjalistycznych, np. medycyna nuklearna, grafika komputerowa (imaging), metody (systemy) komputerowe w medycynie, statystyka w medycynie. Aby dowiedzieć się czegoś więcej, zapraszamy do lektury!

W trakcie studiów:

Zdobytą w wiedzę studenci wykorzystują w praktyce dzięki zajęciom praktycznym w laboratoriach uniwersyteckich, jak również na oddziałach szpitalnych czy w laboratoriach służby zdrowia.

Gdzie studiować fizykę medyczną?

Zobacz wszystkie uczelnie, które prowadzą kierunek fizyka medyczna?

Po studiach:

Po studiach wysoko wykwalifikowana kadra znajduje zatrudnienie w państwowych i prywatnych placówkach służby zdrowia. Absolwenci Fizyki medycznej znajdują pracę w ośrodkach onkologicznych oraz w innych placówkach służby zdrowia, w których coraz częściej w nowoczesnej diagnostyce i terapii medycznej wykorzystuje się spektroskopię jądrową i rentgenowską, rezonans magnetyczny oraz pola magnetyczne i mikrofale. Absolwenci tych studiów mają odpowiednie kwalifikacje do stosowania nowoczesnych metod fizycznych w diagnostyce i terapii medycznej, opartej na osiągnięciach współczesnej fizyki promieniowania jonizującego i niejonizującego.

Podobne wpisy