Dentist shows how to brush your teeth. Oral hygiene. Dental prosthesis in the hands of the doctor

Higiena dentystyczna

Kierunek ten kształci średni personel stomatologiczny profilu zabiegowego, profilaktyczno-oświatowego oraz instruktorsko-administracyjnego. Pogram studiów obejmuje zajęcia takie jak: anatomia i fizjologia człowieka, anatomia, fizjologia i patologia narządu żucia, farmakologia, mikrobiologia, informatyka i techniki komputerowe w medycynie, propedeutyka stomatologii, zdrowie publiczne, promocja zdrowia, zajęcia praktyczne w gabinetach stomatologicznych. Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy w prywatnych, jak i publicznych gabinetach stomatologicznych.

W trakcie studiów:

Student uczy się jak wykonywać zabiegi profilaktyczno-lecznicze na zlecenie i pod nadzorem lekarza, prowadzić działalność edukacyjną wśród dzieci i młodzieży w zakresie higieny stomatologicznej dentysty oraz przechowywać i ewidencjonować produkty lecznicze oraz materiały stomatologiczne.

Gdzie studiować kierunek higiena dentystyczna?

Aby zobaczyć wszystkie uczelnie, które prowadzą kierunek higiena dentystyczna sprawdź kategorie Stomatologia oraz Inżynieria medyczna.

Po studiach:

Absolwent kierunku posiada pełne uprawnienia do podjęcia pracy w:

  • gabinetach dentystycznych publicznych zakładów opieki zdrowotnej,
  • prywatnych gabinetach stomatologicznych,
  • poradniach i klinikach dentystycznych,
  • gabinetach profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w przedszkolach i szkołach.

Podobne wpisy