Medicine pills on pastel blue background. Health pharmacy concept

Farmacja

Studia na kierunku Farmacja mają na celu wykształcenie profesjonalnych farmaceutów. Farmacja to nauka o lekach. Zajmuje się zarówno lekami syntetycznymi, jak i pochodzenia naturalnego, ale także składnikami lekowymi kosmetyków oraz żywności. Studia na tym kierunku przybliżają informacje z zakresu farmakoterapii. Gwarantują potrzebną wiedzę w celu udzielania informacji i porad dotyczących działania leków, sporządzania, wytwarzania oraz oceny jakości substancji leczniczych i preparatów farmaceutycznych w skali aptecznej i przemysłowej.

Czego uczą się przyszli farmaceuci?

Plan studiów przewiduje zajęcia z przedmiotów zarówno ogólnych jak: chemia nieorganiczna, organiczna i analityczna, farmacja fizyczna, botanika, fizjologia i anatomia człowieka, biochemia ogólna, jak również specjalistycznych (np. chemia leków, farmakognozja, technologia postaci leku, farmakoterapia, opieka farmaceutyczna). Zajęcia mają na celu poszerzenie wiedzy związanej z produktami leczniczymi oraz ich stosowaniem. Student uczy się profesjonalnego wykonywania zawodu farmaceuty, wytwarzania i oceny jakości leków, prowadzenia badań z zakresu chemii, farmacji, farmakologii i toksykologii, zarządzania w zakresie farmacji.

Studenci farmacji znaczną część czasu na uczelni spędzają w laboratoriach, przeprowadzając i opisując badania i doświadczenia.

Gdzie studiować farmację?

Zobacz wszystkie uczelnie, które prowadzą kierunek farmacja?

Praca nie tylko w aptece

Absolwenci są przygotowani do pracy w:

  • aptekach ogólnodostępnych i szpitalnych oraz hurtowniach farmaceutycznych,
  • przemyśle farmaceutycznym i innych podmiotach odpowiedzialnych za wprowadzenie produktu leczniczego na rynek oraz uprawnionych do wytwarzania, importu i eksportu produktów leczniczych i materiałów medycznych,
  • zakładach opieki zdrowotnej prowadzących badania kliniczne, terapię monitorowaną stężeniem leku oraz monitorowanie niepożądanych działań produktów leczniczych,
  • inspekcji farmaceutycznej oraz w innych urzędach i instytucjach państwowych i samorządowych działających w dziedzinie farmacji i ochrony zdrowia,
  • jednostkach kontrolno-pomiarowych i laboratoriach z dziedziny higieny ogólnej, kontroli i badania żywności, diagnostyki laboratoryjnej oraz ochrony środowiska,
  • zakładach, wytwórniach i laboratoriach branży kosmetycznej i chemicznej,
  • instytucjach badawczych i w ośrodkach badawczo-rozwojowych,
  • instytucjach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu nauk farmaceutycznych.

Podobne wpisy