Doctors at hospital working in the doctor office.

Kierunek lekarski

Studia lekarskie pozwalają zdobyć kwalifikacje do udzielania świadczeń zdrowotnych, takich jak badania stanu zdrowia, rozpoznawania chorób i zapobiegania im, a także wydawania opinii i orzeczeń lekarskich w zakresie swojej specjalizacji. Jeśli wybierasz się na ten kierunek musisz przewidzieć na kształcenie trochę więcej czasu niż koledzy i koleżanki o innych upodobaniach. Studia na Kierunku lekarskim trwają sześć lat i nie kończą się obroną pracy magisterskiej. Dopiero odbycie obowiązkowego stażu otwiera możliwość uzyskania specjalizacji w konkretnej dziedzinie medycyny.

Jak wygląda nauka na kierunku lekarskim

Kształcenie odbywa się w formie wykładów, ćwiczeń oraz klinik (zajęcia praktyczne w placówkach medycznych, w ramach przedmiotów w czasie roku akademickiego). Pierwsze dwa lata traktuje się jako wprowadzenie do medycyny i nie przewiduje się zajęć klinicznych. Nie są to jednak łatwe lata. Oprócz pochłaniania teorii na młodych studentów czeka np. poznawanie anatomii w praktyce, w prosektorium. Od trzeciego roku studiów pojawiają się i w miarę upływu semestrów przeważają zajęcia praktyczne oraz przedmioty z zakresu rozmaitych patologii. Po zakończeniu każdego roku odbywają się miesięczne praktyki w szpitalach. Na ostatnim roku studenci podchodzą do szeregu egzaminów podsumowujących.

Przedmioty realizowane na Medycynie można podzielić na dwie grupy:

  • przedmioty teoretyczne z zakresu dyscyplin nauk medycznych: chemii, biologii medycznej, biofizyki, anatomii, fizjologii, patomorfologii, mikrobiologii, immunologii, genetyki klinicznej, higieny i epidemiologii, diagnostyki laboratoryjnej, zdrowia publicznego, psychologii lekarskiej, etyki lekarskiej, farmakologii i toksykologii.
  • przedmioty treści kierunkowych z zakresu: chorób wewnętrznych, pediatrii, chirurgii, ginekologii i położnictwa, okulistyki, psychiatrii, onkologii, medycyny rodzinnej, rehabilitacji, chorób zakaźnych, neurologii i neurochirurgii.

Gdzie studiować kierunek lekarski?

Zobacz wszystkie uczelnie, które prowadzą kierunek lekarski?

Miejsca pracy po studiach lekarskich

Absolwenci są przygotowani do pracy w:

  • szpitalach,
  • przychodniach lekarskich,
  • instytucjach badawczych,
  • stacjach sanitarno-epidemiologicznych,
  • instytucjach zajmujących się upowszechnianiem wiedzy z zakresu edukacji medycznej,
  • instytucjach zarządzania i ochrony zdrowia,
  • sanatoriach, ośrodkach szkolenia sportowców, ośrodkach kolonijnych, itp.

Podobne wpisy