uw-logo1

Bezpłatne zajęcia z mediacji na UW

Jak informuje Natalia Osica z Centrum, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Studenci mogą się zapisywać na szkolenie z mediacji gospodarczej, rodzinnej i karnej. Osobne zajęcia umożliwią wyćwiczenie technik negocjacyjnych. 
Podczas zajęć będzie można nauczyć się metod efektywnej komunikacji i polubownych metod rozwiązywania sporów. 
Szkolenia poprowadzą mediatorzy z największych ośrodków mediacyjnych – Stowarzyszenia Mediatorów Rodzinnych, Centrum Rozwiązywania Sporów i Konfliktów, Polskiego Centrum Mediacji oraz House of Mediation. 
Wszystkie osoby zainteresowane tematyką mediacji mogą skorzystać z pokazów filmowych prezentujących przebieg mediacji. Pokazy odbędą się w czwartek, 14 maja. 
Dni Mediacji i Negocjacji Uniwersytetu Warszawskiego odbędą się między 14 a 16 maja w Warszawie. W ramach imprezy odbędzie się III Ogólnopolski Turniej Negocjacyjny, w którym zmierzą się 3 osobowe drużyny z całej Polski. Podczas czterech etapów konkursu będą rozwiązywali różne scenariusze negocjacyjne. 
Patronat nad Dniami objęli: rzecznik praw obywatelskich dr Janusz Kochanowski, minister sprawiedliwości Andrzej Czuma oraz dziekan Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, prof. Krzysztof Rączka. 
Dni Mediacji i Negocjacji zostały wpisane na listę wydarzeń organizowanych w ramach Europejskiego Roku Kreatywności i Innowacji 2009. 
Fundacja Centrum Rozwiązywania Sporów i Konfliktów przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego istnieje od 2006 r. Jej głównym celem jest upowszechnianie idei mediacji i innych polubownych metod rozwiązywania sporów, a także działania na rzecz zagwarantowania obywatelom szerszego dostępu do wymiaru sprawiedliwości. 
Zajęcia z mediacji odbędą się w Kampusie Centralnym Uniwersytetu Warszawskiego. 
Szczegółowy program zajęć i zapisy są dostępne pod adresem: www.komin.wpia.uw.edu.pl/index.php?id=dmn09szkolenia
źródło: PAP – Nauka w Polsce

Podobne wpisy