Stomatology

Kierunek lekarsko-dentystyczny

Stomatologia to dział medycyny zajmujący się funkcjonowaniem, patologiami i leczeniem zębów, przyzębia, języka, błony śluzowej i innych tkanek jamy ustnej oraz ją otaczających a także stawu skroniowo-żuchwowego człowieka. Studia na kierunku lekarsko-dentystycznym trwają pięć lat. Kończą się egzaminami dyplomowymi z większości przedmiotów zawodowych. Każdy egzamin składa się z części praktycznej, pisemnej i ustnej. Absolwent otrzymuje ograniczone prawo wykonywania zawodu, następnie czeka go staż w przychodni stomatologicznej, po którego ukończeniu musi zdać kolejny egzamin.

Jak wyglądają studia dentystyczne?

W trakcie studiów zdobywa się teoretyczne oraz praktyczne umiejętności w zakresie profilaktyki i leczenia niezbędne do wykonywania zawodu lekarza dentysty. Studenci uczą się najważniejszych kwestii z zakresu przedmiotów ogólnych, podstawowych i kierunkowych.

Pierwsze lata to wiedza teoretyczna z nauk medycznych, przedmioty o treściach humanistycznych, a także podstawy nauczania przedmiotów kierunkowych takich jak stomatologia zachowawcza, protetyka czy materiałoznawstwo. Kolejne lata są kontynuacją zajęć kierunkowych. Dochodzą również przedmioty z zakresu ogólno-lekarskiego takie jak choroby zakaźne, anestezjologia i reanimacja, dermatologia i wenerologia, a nawet chirurgia i onkologia. Niezbędna do zaliczenia poszczególnych lat jest praktyka z określonych dziedzin medycyny.

Gdzie studiować kierunek lekarsko-dentystyczny?

Zobacz wszystkie uczelnie, które prowadzą kierunek lekarsko-dentystyczny?

Co po stydiach?

Absolwenci są przygotowani do pracy w:

  • publicznych i niepublicznych ośrodkach opieki zdrowotnej,
  • instytutach naukowo-badawczych,
  • ośrodkach badawczo-rozwojowych,
  • instytucjach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu edukacji prozdrowotnej,
  • do prowadzenia praktyki lekarza dentysty – po uzyskaniu odpowiednich uprawnień.

Podobne wpisy