Pompeii, Italy. Ancient Frescoes In Wall Of Old Building

Konserwacja i restauracja dzieł sztuki

Kierunek ten jest połączeniem nauk ścisłych ze sztuką, wymagany jest więc nie tylko ścisły umysł, ale i talent malarski i rzeźbiarski, który pozwoli na późniejsze wykonywanie odpowiedzialnej i trudnej pracy, jaką jest konserwacja i restauracja zabytków. Uczelnie oferujące ten kierunek poszukują kandydatów, którzy potrafią wziąć odpowiedzialność za swoją pracę i doceniają wartość artystyczną i historyczną dzieł sztuki. Jeśli w przyszłości chciałbyś się zająć konserwacją i być odpowiedzialnym za nadawanie nowego życia dziełom sztuki, to jest to kierunek dla Ciebie!

W trakcie studiów:

Zakres przedmiotowy obejmuje takie zajęcia jak:

  • historia sztuki,
  • historia, teoria i propedeutyka konserwacji zabytków,
  • chemia, fizyka i biologia,
  • profilaktyka konserwatorska,
  • technologia i techniki dzieł sztuki,
  • projektowa konserwatorskie,
  • socjologia kultury.

Gdzie studiować konserwacje i restauracje dzieł sztuki?

Aby zobaczyć wszystkie uczelnie, które prowadzą kierunek konserwacja i restauracja dzieł sztuki, sprawdź kategorie grafika oraz kulturoznawstwo i ochrona dóbr kultury.

Po studiach:

Absolwenci kierunku Konserwacja i restauracja dzieł sztuki mogą znaleźć zatrudnienie w muzeach, pracowniach konserwatorskich oraz w firmach zajmujących się pracami restauratorskimi.

Podobne wpisy