Music notes

Kompozycja i teoria muzyki

Jak sama nazwa wskazuje, kierunek ten ma na celu wykształcenie swoich studentów w ramach wiedzy teoretycznej o muzyce, jak również w zakresie praktycznych umiejętności gry na instrumentacji komponowania utworów muzycznych. Wiedza zgromadzona w czasie studiów pozwoli absolwentom swobodnie poruszać się w świecie koncertów i innych wydarzeń muzycznych. Jakimi predyspozycjami należy się wykazać? Dlaczego warto rozpocząć studia na tym kierunku i jakie treści programowe są realizowane? Zanim zdecydujesz, zapoznaj się z dalszą częścią artykułu! Czytaj dalej!

W trakcie studiów:

Tok nauki obejmuje takie przedmioty m.in jak:

  • podstawy kompozycji,
  • analiza form muzycznych,
  • kontrapunkt,
  • czytanie partytur,
  • krytyka i prelekcja,
  • harmonia,
  • kształcenie słuchu,
  • propedeutyka dyrygowania,
  • literatura muzyczna.

Gdzie studiować kompozycję i teorię muzyki?

Aby zobaczyć wszystkie uczelnie, które prowadzą kierunek kompozycja i teoria muzyki, sprawdź kategorie muzyka i taniec oraz historia sztuki, krytyka, teoria kultury

Po studiach:

Posiadając przygotowanie teoretyczne absolwenci tego kierunku mają możliwość znalezienia pracy w każdej instytucji zajmującej się muzyką, włączając w to wszelkie centra kulturowe, domy kultury, wydawnictwa muzyczne, redakcje czasopism branżowych, szkoły i ogniska muzyczne i wiele innych.

Podobne wpisy