Sound mixer in radio broadcasting and music recording studio

Sonologia i kompozycja

W trakcie studiów:

Słuchacze zdobędą wiedzę na temat

  • fizyki drgań i fal,
  • elektroakustyki,
  • techniki cyfrowej.

Gdzie studiować sonologię i kompozycję

Zobacz wszystkie uczelnie, które prowadzą kierunek sonologia i kompozycja?

Po studiach:

Absolwenci będą przygotowani do pracy w studiach nagrań, w studiach reżyserii dźwięku i nagłośnienia oraz w inżynieryjnych zapleczach sal koncertowych.

Podobne wpisy