Detail of a music mixer in studio, dj working for new tracks. Music production with editing tools

Reżyseria dźwięku

Kierunek ten przygotowuje do wszechstronnej pracy z dźwiękiem. Jest bardzo ciekawy, ale też wymagający, zwłaszcza pod względem czasowym. Przyszłym studentom przydadzą się zarówno uzdolnienia muzyczne (humanistyczne), jak i w zakresie nauk ścisłych. Poza tym konieczna jest wrażliwość na barwę dźwięku, wyobraźnia dźwiękowa, refleks i podzielność uwagi. Mile widziane są zainteresowania filmem i teatrem. Kandydat nie może mieć wad i ubytków słuchu – na wydziałach reżyserii dźwięku wszystkich poddaje się badaniom audiometrycznym. W tym zawodzie liczy się pasja.

W trakcie studiów:

matematyka, akustyka, elektroakustyka, podstawy historii filmu, kształcenie słuchu, czytanie partytur, propedeutyka muzyki elektroakustycznej, montaż cyfrowy, podstawy reżyserii muzycznej, podstawy reżyserii dźwięku w filmie i telewizji, fonograficzna analiza partytur, montaż muzyczny, nagrania dokumentalne, ilustracja dźwiękowa solfeż barwy, technika studyjna, aranżacja, instrumentacja symfoniczna, estetyka dzieła filmowego, historia filmu, reżyseria muzyczna, reżyseria dźwięku w filmie i telewizji, analiza obrazu fonograficznego, realizacja muzyki elektroakustycznej, technologia postprodukcji w formach audiowizualnych, estetyka dźwięku w filmie, realizacja nagrań dokumentalnych, produkcja nagrań i prawo autorskie;

Gdzie studiować reżyserię dźwięku?

Aby zobaczyć wszystkie uczelnie, które prowadzą kierunek reżyseria dźwięku sprawdź kategorie Muzyka i taniec, Akustyka oraz Aktorstwo, sztuka filmu, teatru, telewizji.

Po studiach:

Absolwenci mogą pracować np. jako:

  • reżyserzy i realizatorzy dźwięku,
  • producenci muzyczni,
  • ilustratorzy muzyczni,
  • montażyści dźwięku,
  • operatorzy dźwięku
  • w studiach fonograficznych, radiowych, telewizyjnych i teatralnych,
  • w teatralnych i filmowych grupach produkcyjnych,
  • przy nagłośnieniu koncertów i imprez plenerowych,
  • w szkolnictwie (po ukończeniu specjalności nauczycielskiej),
  • w samodzielnych studiach nagraniowych lub postprodukcyjnych.

Podobne wpisy