Teenage Students Studying Percussion In Music Class

Rytmika

Kandydaci na kierunek Rytmika powinni posiadać predyspozycje psychomotoryczne oraz słuch muzyczny. Egzaminy na ten kierunek obejmują takie zadania jak odtwarzanie ruchem wartości rytmicznych, improwizacja fortepianowa, czytanie a vista. Studia skierowane są do absolwentów szkół muzycznych I i II stopnia oraz osób posiadających wykształcenie muzyczne na poziomie podstawowym (nie jest wymagane świadectwo ukończenia szkoły muzycznej), które chcą zdobyć kwalifikacje licencjata w specjalności rytmika. Jeśli chciałbyś rozpocząć te studia, zapoznaj się z dalszymi informacjami!

W trakcie studiów:

harmonia, emisja głosu, literatura muzyczna, instrumentacja, zajęcia muzyczno-ruchowe, pedagogika;

Gdzie studiować rytmikę?

Zobacz wszystkie uczelnie, które prowadzą kierunek rytmika?

Po studiach:

Absolwent kierunku Rytmika ma możliwość podjęcia pracy w szkołach muzycznych, szkołach podstawowych, domach kultury, szkołach baletowych oraz instytucjach terapeutycznych posiadających program terapii zajęciowej w zakresie muzyki i ruchu.

Podobne wpisy