beautiful young ballerina dancing in sunlight

Taniec

Na kierunku Taniec świetnie odnajdą się osoby, które tańczą w formacjach tańca nowoczesnego, towarzyskiego, zespołach pieśni i tańca, teatrach tańca, uprawiają gimnastykę artystyczną, czy taniec na lodzie. Także prowadzący zajęcia taneczne, kulturotwórcze i artystyczne oraz osoby mające zdolności taneczno-choreograficzno-pedagogiczne będą studiować tę dziedzinę z pasją. Studia na kierunku Taniec można podzielić na dwa etapy: pierwszy, na którym poznaje się podstawowe zagadnienia związane z tańcem oraz drugi, tzw. grupa treści kierunkowych.

W trakcie studiów:

Na początku studiów student uczęszcza na zajęcia z wiedzy o tańcu, teorii tańca, anatomii i biomechaniki człowieka oraz wiedzy o sztuce, muzyce, teatrze i literaturze. Następnie pogłębia swoją wiedzę na zajęciach z technik tanecznych, literatury tanecznej i baletowej, kompozycji tańca oraz technik uzupełniających i wspomagających warsztat zawodowy. Student zdobywa wiedzę interdyscyplinarną o sztuce ze szczególnym uwzględnieniem historii i teorii tańca. Uczy się również posługiwania się nowoczesnymi środkami przekazu artystycznego.

Gdzie studiować taniec?

Zobacz wszystkie uczelnie, które prowadzą kierunek taniec?

Po studiach:

Absolwent studiów znajdzie pracę jako:

  • tancerz w profesjonalnych teatrach tańca, zespołach tanecznych, teatrach muzycznych i musicalowych,
  • choreograf teatralny oraz zespołów tańca,
  • pedagog tańca w szkołach tańca, ogniskach i szkołach baletowych, w placówkach kulturalno-oświatowych i oświatowo-wychowawczych.

Zobacz także