Transport liniowy

Transport liniowy

Studiowanie tej dyscypliny ma przygotować specjalistów z zakresu projektowania, budowy i eksploatacji lin stalowych oraz różnego rodzaju urządzeń transportu linowego (np. górniczych wyciągów szybowych, kolei linowych, wyciągów narciarskich, dźwigów osobowych, lin pracujących w urządzeniach portowych i na platformach wiertniczych). Student uczy się budować systemy bezpieczeństwa urządzeń transportu linowego, opracowywać projekty nowych aktów prawnych, przepisów bezpieczeństwa oraz norm technicznych z zakresu transportu linowego, co ma doprowadzić do stałej poprawy bezpieczeństwa obiektów wykorzystywanych w transporcie liniowym.

.

Transport drogowy

Transport drogowy

W transporcie samochodowym pasażerowie i ładunki przemieszczają się kołowymi środkami transportu przy użyciu sieci dróg lądowych. Przewoźnicy drogowi zajmujący się międzynarodowymi usługami transportowymi, świadczą je również w obsłudze celnej. Zaletą tej formy transportu jest możliwość precyzyjnego przewiezienia towaru z punktu A do punktu B. Ma on jednak sporo przeciwników ze względu na szkodliwy wpływ na środowisko.

.

Transport i logistyka

Transport i logistyka

Jak najtrafniej scharakteryzować kierunki z zakresu Transportu i logistyki? Planowanie i realizacja sprawnego, ekonomicznego transportu osób i mienia z punktu A do punktu B. W projektowaniu i kontrolowaniu działań logistyczno-transportowych należy brać pod uwagę mnóstwo czynników i zakładać pojawienie się zgoła takiej samej ilości tych, których wystąpienia przewidzieć się nie da. Wiedza specjalisty w tej dziedzinie musi być obszerna,…

Logistyka międzynarodowa

Logistyka międzynarodowa

Studia z zakresu logistyki międzynarodowej to interdysyplinarna wiedza o zarządzaniu procesami transportowo – spedycyjno – logistycznymi w zinternacjonalizowanym przesiębiorstwie. Specjalistyczne przedmioty z dziedziny marketingu i planowania strategicznego rozwijają umiejętności przewidywania oraz kształtowania konkurecyjności infrastruktury logistycznej na rynku międzynarodowym. Ze względu na zróżnicowane warunki społeczno – geograficzne potencjału podmiotów ekonomicznych na rynku światowym, student musi wykształcić umiejętność podejmowania decyzji w środowiskach heterogenicznych.

.

Żegluga śródlądowa

Żegluga śródlądowa

Żegluga śródlądowa to studia dostarczające wykwalifkowanych pracowników, którzy bez problemu znajdą pracę z racji zapotrzebowania na ich umiejętności i wiedzę. W zależności od uczelni, profil może być zorientowany na różne aspekty transportu śródlądowego. Oprócz zdolności nawigacyjnych i armatorskich, student pozyska wiedzę z zakresu technik transportu ładunków, badania, modelowania kształtów i własności Ziemi oraz sporządzania dokładnych pomiarów za pomocą nowoczesnych technologii satelitarnych.

.

Lotnictwo

Lotnictwo

Jeśli chcesz zdobyć wyjątkowe umiejętności, bardo cenione wśród pracodawców? Jeśli zależy ci na pewnej, dobrze płatnej i satysfakcjonującej pracy? Jeśli widzisz siebie w gronie specjalistów zajmujących wysokie stanowiska? Jeżeli lubisz się rozwijać? Nie może cię zabraknąć wśród studentów kierunku lotnictwo. Studia te oferują bardzo nowoczesny program nauczania dostosowany do wymagań szybko zmieniającego się środowiska lotniczego. Będąc studentem lotnictwa na pewno nabędziesz gro cennych umiejętności, dających możliwości sprawdzenia się w bardzo wielu miejscach pracy.
Technologie informatyczne w logistyce

Technologie informatyczne w logistyce

Kierunek Technologie informatyczne w logistyce przeznaczony jest dla wszystkich osób, które swoją przyszłość zawodową chcą związać z branżą spedycyjną i jednocześnie zdobyć unikalną wiedzę z zakresu IT. Kandydaci na studia powinni biegle posługiwać się językiem angielski, gdyż właśnie w tym języku prowadzone są zajęcia na tym nowoczesnym i międzywydziałowym kierunku studiów. Jeśli chcecie zdobyć rozległą i przekrojową wiedzę z zakresu logistyki i umiejętności z obszaru IT, to ten kierunek będzie dla Was świetnym wyborem. Chcesz wiedzieć więcej?
Logistyka mediów
|

Logistyka mediów

Studia na kierunku Logistyka mediów skierowane są do przede wszystkim do osób zainteresowanych dziennikarstwem, zapleczem mediów i stosowanymi tam technologiami informacyjnymi. Kierunek ten przygotowuje specjalistów niezbędnych w każdej instytucji medialnej, którzy potrafią rozwiązywać problemy związane z projektowaniem, budową i funkcjonowaniem gazet i periodyków, stacji radiowych i telewizyjnych oraz nowych mediów. Uzyskana wiedza jest bardzo szeroka i obejmuje ekonomikę mediów, reklamę i marketing oraz zastosowania technologii informacyjnych w mediach.

Jachting

Jachting

Jeżeli chcesz znać się na eksploatacji jachtów żaglowych i motorowych, a także na marketingu, eksploatacji przystani i projektowaniu, to kierunek jachting jest idealny dla Ciebie. Na pierwszych dwóch latach prowadzone są zajęcia ogólne, w trzecim roku następuje podział i szczegółowy wybór kierunku. Jachting ma charakter międzykierunku, gdyż łączy on transport i oceanotechnikę. Zastanawiasz się, jakie przedmioty należy zdawać na muturze, aby dostać się na te studia? Jakie specjalizacja są prowadzone na tym kierunku? Jeśli chcesz wiedzieć więcej, zapraszamy do lektury!