Yacht

Żegluga śródlądowa

W trakcie studiów:

Najczęściej wykładane przedmioty:

matematyka, fizyka, elektrotechnika, mechanika techniczna, środki transportu, logistyka, infrastruktury i dynamika transportu, drogi i budowle hydrotechniczne, eksploatacja portów śródlądowych, inżynieria ładunków, eksploatacja statków śródlądowych, procedury projektowania FIDIC, budowa statku śródlądowego, łączność, portowe urządzenia techniczne, systemy łączności, informatyka stosowana, usługi portowe, spedycja;

Gdzie studiować żeglugę śródlądową?

Aby zobaczyć wszystkie uczelnie, które prowadzą kierunek żegluga śródlądowa sprawdź kategorie Studia transportowe i logistyczne oraz Transport.

Po studiach:

Ogromne zapotrzebowanie na absolwentów żeglugi śródlądowej znajduje odbicie w licznych ofertach pracy. Kończąc studia można podjąć pracę w:

  • przedsiębiorstwach transportowych żeglugi śródlądowej: towarowej, pasażerskiej, rekreacyjno-turystycznej (administracja, załoga statku)
  • zarządach portów
  • przedsiębiorstwach armatorskich
  • jednostkach projektowo – konstrukcyjnych
  • urzędach administracji dróg wodnych
  • przedsiębiorstwach spedycyjnych
  • Urzędach Żeglugi Morskiej
  • firmach hydrograficznych
  • zawodzie geodety, kartografa.

Podobne wpisy