compass on map

Nawigacja

Uczelnie wprowadzające do swojej oferty kierunek Nawigacja odpowiadają na rosnące potrzeby rynku. Dynamiczny rozwój transportu wodnego stworzył popyt na specjalistów, wyposażonych w umiejętności techniczno-zawodowe w zakresie posługiwania się systemami i urządzeniami nawigacyjnymi. Takich właśnie umiejętności nabywa student decydujący się na wybór kierunku Nawigacja. Jakie należy mieć predyspozycje? Jakie przedmioty zdawać na maturze? Co obejmuje program studiów? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdzie w dalszej części artykułu. Zapraszamy do lektury!

W trakcie studiów:

Program studiów na kierunku Nawigacja obejmuje takie przedmioty jak matematyka, fizyka, informatyka, psychologia i socjologia; do przedmiotów kierunkowych należą:

  • eksploatacja techniczna środków transportu,
  • nawigacja, systemy satelitarne w nawigacji i bezpieczeństwo nawigacji,
  • infrastruktura nawigacyjna,
  • systemy informacji przestrzennej, transportowe i teleinformatyczne,
  • konstrukcja maszyn i grafika inżynierska,
  • elektronika i elektrotechnika.

Gdzie studiować nawigację?

Zobacz wszystkie uczelnie, które prowadzą kierunek nawigacja?

Po studiach:

Absolwenci kierunku Nawigacja będą mogli zdobyć zatrudnienie w firmach związanych z żeglugą śródlądową, w firmach hydrograficznych, w administracji państwowej, zespołach badawczych i wdrożeniowych, będą również mogli otworzyć własną działalność gospodarczą jako armatorzy. Dla wielu kandydatów na ten kierunek, jednym z powodów zainteresowania tą dziedziną jest, oprócz zdobycia gruntownego wykształcenia, możliwość podróżowania, jaką ten kierunek daje.

Podobne wpisy