Nauki o rodzinie

Studia adresowane są do osób, których zainteresowania obejmują obserwację i rozpoznanie społecznych, pedagogicznych i psychologicznych problemów związanych z życiem rodzinnym. Kierunek ten jest odpowiedzią na zmiany jakie zachodzą w podstawowych komórkach społeczeństwa, w miarę dynamicznego rozwoju, wydarzeń społecznych, politycznych, ekonomicznych. Kandydat powinien być osobą otwartą i świadomą faktu, że praca w zawodzie wymaga ciągłego kontaktu z ludźmi. Powinna go również charakteryzować chęć niesienia pomocy. Jeśli jesteś zainteresowany, zapraszamy do lektury!
Kierunek studiów Nauki o rodzinie ma charakter interdyscyplinarny, gdyż łączy w sobie wiedzę (związaną z problematyką rodziny) zarówno społeczno-humanistyczną, jak i ekonomiczną, prawną i medyczną. Studia ułatwiają nawiązywanie i utrzymywanie prawidłowych relacji między ludźmi oraz uczą w jaki sposób twórczo rozwiązywać problemy.

W trakcie studiów

Przedmioty realizowane w programie kierunku Nauki o rodzinie: antropologia filozoficzna, antropologia kultury, filozofii, etyka, bioetyka, etyka życia seksualnego, psychologia ogólna, psychologia rozwojowa, psychologia małżeństwa i rodziny, psychologia starzenia się i umierania, pedagogika specjalna i opiekuńcza, dydaktyka, teologia małżeństwa i rodziny, biomedyczne problemy małżeństwa i rodziny, patologia życia rodzinnego, poradnictwo małżeńsko-rodzinne, wybrane zagadnienia z psychiatrii, mass media w życiu rodziny, teoria i metody pracy socjalnej, podstawy interwencji psychologicznej i społecznej, socjologia rodziny, prawo rodzinne, prawo socjalne.

Po studiach

Absolwenci studiów Nauki o rodzinie mogą podjąć pracę jako:

  • specjaliści do spraw rodziny,
  • doradcy rodzinni,
  • pracownicy świetlic socjoterapeutycznych i placówek resocjalizacyjnych,
  • pracownicy w placówkach pomocy i opieki społecznej oraz w strukturach społecznych,
  • konsultanci poradni małżeńskich i rodzinnych.

Dobrze przygotowani absolwenci mogą zatem pracować w: placówkach oświatowo-wychowawczych, rodzinnych poradniach specjalistycznych, placówkach opiekuńczo-rehabilitacyjnych, agendach służb socjalnych, placówkach pomocy społecznej, placówkach służby zdrowia, agendach samorządowych oraz instytucjach profilaktyki społecznej.

{educourse_groupList}
{educourse_courseList}


{loadposition virt_banner1}

{educourse id=109|citydetection=Y|provincedetection=Y|template=3}

{educourse id=109|provincedetection=Y|card=Y|priority=2|size=1}
{educourse id=109|provincedetection=Y|card=Y|priority=1|size=1}
{loadposition virt_banner2right}
{loadposition virt_tags1}
{eduquery_other1}

Podobne wpisy