Therapy Session for Teens Close Up
|

Profilaktyka społeczna i resocjalizacja

Kierunek odpowiada na potrzeby, które zrodziły się przez patologie społeczne. Poprzez naukę resocjalizacji podaje sposoby na radzenie sobie z konfliktami na tle społecznościowym, związanym z przestępczością. Absolwenci Profilaktyki społecznej i resocjalizacji są świetnie przygotowani do pracy w zakładach opieki o zaostrzonym rygorze, a także zakładach penitencjarnych. Kto będzie idealnym kandydatem na te studia? Nie wystarczy zwykła ludzka wrażliwość. Z pewnością osoba o mocnych nerwach, do tego konsekwentna, a także otwarta na innych ludzi.

W trakcie studiów:

Student otrzymuje narzędzia do pracy w zakresie przeciwdziałania patologiom społecznym, zdobywa wiedzę pozwalającą rozumieć zjawiska, problemy społeczne i prawne oraz procesy polityczne występujące w skali lokalnej, regionalnej, krajowej i globalnej. Poznaje zależności między funkcjonowaniem instytucji publicznych, społeczeństwa jako całości systemowej oraz poszczególnych jednostek ludzkich, biorąc pod uwagę oddziaływanie czynników psychologicznych, socjologicznych, gospodarczych, politycznych i innych, które generują rozmaite problemy społeczne. Kształci w sobie empatię i chęć niesienia pomocy drugiemu człowiekowi.

Gdzie studiować profilaktykę społeczną i resocjalizację?

Aby zobaczyć wszystkie uczelnie, które prowadzą kierunek profilaktyka społeczna i resocjalizacja, sprawdź kategorie Praca socjalna, polityka społeczna, nauki o rodzinie oraz Resocjalizacja.

Po studiach:

Absolwent bez wątpienia znajdzie pracę w instytucjach państwowych, rządowych i pozarządowych, zajmujących się polityką i profilaktyką społeczną, w straży miejskiej, policji, w zakładach karnych i placówkach dla nieletnich sprawców przestępstw, w ośrodkach leczenia uzależnień i zaburzeń.

Podobne wpisy