Polityka publiczna

Polityka publiczna to kierunek, który łączy umiejętności formalne, w tym prawnicze czy ekonomiczne, z właściwym rozumieniem roli społeczeństwa obywatelskiego. Studia te przygotowują nowy typ urzędnika – specjalisty w zakresie prawa, ale jednocześnie niezwykle otwartego na współpracę z obywatelami, który rozumie, że przestrzeń publiczna jest własnością wszystkich i każdy winien mieć wpływ na jej kształt. Polityka publiczna służy nadawaniu porządku zadaniom publicznym, od ich projektowania, poprzez realizowanie, aż do oceny wyników. Jesteś zainteresowanym tym kierunkiem?

W trakcie studiów:
Przedmioty i wykłady w programie studiów na kierunku Polityka publiczna:
– Technologie informacyjne w administracji i polityce
– Metodyka pracy naukowej i ochrona własności intelektualnej
– Logika
– Statystyka opisowa i wnioskowanie statystyczne
– Socjologia
– Savoir-vivre w życiu publicznym
– Metody badao społecznych i politologicznych
– Podstawy prawa
– Współczesne systemy polityczne
– System polityczny RP i polska scena polityczna
– Podstawy zarządzania
– Polityka społeczna
– Polityka gospodarcza
– Integracja europejska
– Wstęp do nauki o państwie i polityce
– Historia myśli społecznej i politycznej
– Metody analizy polityk publicznych
– Wprowadzenie do mikro- i makroekonomii
– Prawo administracyjne
– Polski system prawny
– Nauka o administracji
– Pragmatyki służbowe w administracji
– Zamówienia publiczne
– Postępowanie administracyjne

Po studiach:
Zdobyte w czasie studiów na kierunku Polityka publiczna umiejętności przygotowują absolwenta do przyszłej samodzielnej pracy w instytucjach administracji państwowej, samorządowej jak i innych, które wymagają przygotowania do działań z zakresu szeroko rozumianej administracji publicznej (w tym również na rzecz organizacji pozarządowych).

{educourse_groupList}
{educourse_courseList}


{loadposition virt_banner1}

{educourse id=398|citydetection=Y|provincedetection=Y|template=3}

{educourse id=398|provincedetection=Y|card=Y|priority=2|size=1}
{educourse id=398|provincedetection=Y|card=Y|priority=1|size=1}
{loadposition virt_banner2right}
{loadposition virt_tags1}
{eduquery_other1}

Podobne wpisy