Polityka społeczna

Studia na kierunku Polityka społeczna pozwalają zdobyć umiejętność do samodzielnej i twórczej pracy, uczą pracy badawczej oraz przygotowują do pracy naukowo-dydaktycznej. Kandydaci na ten kierunek powinni być otwarci i odpowiedzialni. Program studiów obejmuje pozyskiwanie wiedzy o: instrumentach prawnych i finansowych polityki społecznej, zadaniach instytucji sfery społecznej, przyczynach, jak i przejawach problemów i kwestii społecznych oraz sposobach rozwiązywania. Aby dowiedzieć się czegoś więcej o Polityce społecznej, zapraszamy do lektury!

W trakcie studiów:

Student przygotowuje się także do realizacji zadań operacyjnych z zakresu polityki społecznej w instytucjach państwowych, strukturach samorządowych i organizacjach pozarządowych.

Po studiach:
Studia na tym kierunku służą przygotowaniu do pracy w zakresie praktycznego zastosowania polityki społecznej w wielu dziedzinach życia społeczno-gospodarczego. Absolwenci mogą więc szukać zatrudnienia zarówno w sektorze publicznym, jak i społecznym i rynkowym, m.in.:
– w ośrodkach pomocy społecznej,
– w fundacjach i stowarzyszeniach,
– w urzędach administracji państwowej i samorządowej,
– w urzędach pracy,
– w instytucjach kulturalnych i oświatowych,
– w organizacjach wsparcia i pomocy socjalnej na szczeblu regionalnym i lokalnym.

 

{educourse_groupList}
{educourse_courseList}


{loadposition virt_banner1}

{educourse id=111|citydetection=Y|provincedetection=Y|template=3}

{educourse id=111|provincedetection=Y|card=Y|priority=2|size=1}
{educourse id=111|provincedetection=Y|card=Y|priority=1|size=1}
{loadposition virt_banner2right}
{loadposition virt_tags1}
{eduquery_other1}

Podobne wpisy