Creative business team working together
|

Analityka i kreatywność społeczna

Kierunek ma charakter interdyscyplinarny. Program nauczania to mieszanina wielu różnorodnych przedmiotów, reprezentujących dwie dziedziny wiedzy: nauki humanistyczne społeczne. Przenikanie się tych dwóch dyscyplin naukowych pozwala lepiej zrozumieć człowieka i otaczający świat. Idealnym kandydatem do studiowania analityki i kreatywności społecznej jest osoba posiadająca umysł otwarty, chłonny i jednocześnie analityczny, logicznie myślący, sprawnie formułujący wnioski w oparciu o wyniki przeprowadzonych badań. O wstępie na studia decyduje konkurs świadectw.

Od osób ubiegających się o indeks oczekuje się również wiedzy humanistycznej na poziomie szkoły średniej oraz sprawności językowej umożliwiającej swobodną komunikację zarówno w języku ojczystym, jak i w języku obcym.  Priorytetowo traktuje się przedmioty humanistyczne oraz języki obce.

W trakcie studiów:

Na kierunku Analityka i kreatywność społeczna poznacie wiele zagadnień z dziedziny socjologii, psychologii, filozofii. Pochylicie się między innymi nad historią, antropologią, retoryką, etyką, sztuką argumentacji (erystyką), ale także nad przedsiębiorczością, prawem, ekonomią i zarządzaniem. Teoretyczne dywagacje przekujecie w działanie praktyczne uczestnicząc w licznych projektach badawczych, zgłębiających tajemnice więzi międzyludzkich. Nauczycie się sporządzać raporty na potrzeby ośrodków badania opinii publicznej. Zdobędziecie kompetencje umożliwiające wykonywanie w przyszłości zawodu mediatora lub trenera. Nabędziecie sprawności w operowaniu językiem angielskim na poziomie zaawansowanym. Poznacie strukturę różnorodnych środowisk i nauczycie się w nich funkcjonować. Dostaniecie narzędzia badawcze umożliwiające diagnozowanie potrzeb zbiorowości ludzkiej, rozpoznawanie nowych trendów, wyznaczanie ścieżek rozwoju jednostek i całych grup społecznych.

Gdzie studiować analitykę i kreatywność społeczną?

Zobacz wszystkie uczelnie, które prowadzą kierunek analityka i kreatywność społeczna?

Po studiach:

Zasilicie duże, średnie i małe przedsiębiorstwa, urzędy i instytucje społeczne, ośrodki kulturalno-oświatowe, media. Będziecie mogli pracować na stanowiskach mediatorów, uczestnicząc w wielu strategicznych negocjacjach. Sprawdzicie się także, jako trenerzy i doradcy wytyczający nowe kierunki rozwoju osobom prywatnym oraz wielkim korporacjom. Obejmiecie stanowiska dziennikarzy lub analityków i zajmiecie się gromadzeniem oraz przetwarzaniem informacji na potrzeby różnych ośrodków badających opinie publiczną. Wasza wiedza i umiejętności pozwolą także na swobodne zarządzanie zasobami ludzkimi w każdym przedsiębiorstwie lub instytucji. Studiowanie Analityki i kreatywności społecznej rozszerza horyzonty i daje duże możliwości rozwoju i szerokie perspektywy zawodowe. Myślę, że powinniście skorzystać z oferty tych studiów. Polecam i pozdrawiam.

Podobne wpisy