Etyka

studia na kierunku Etyka?
Stanowią humanistyczną odpowiedź na, dominujący dzisiaj, przedmiotowy i merkantylny stosunek do człowieka.
Uczą twórczego, samodzielnego myślenia.
Zapewniają absolwentom zdolność adaptacji we współczesnym świecie, w stale zmieniających się warunkach życia i hierarchiach wartości.
Pomagają w zrozumieniu innych ludzi i odmiennych kultur.
Sprzyjają odnalezieniu własnej drogi, własnego ethosu.

Studia na kierunku Etyka stanowią humanistyczną odpowiedź na, dominujący dzisiaj, przedmiotowy i merkantylny stosunek do człowieka. Uczą twórczego, samodzielnego myślenia. Zapewniają absolwentom zdolność adaptacji we współczesnym świecie, w stale zmieniających się warunkach życia i hierarchiach wartości. Pomagają w zrozumieniu innych ludzi i odmiennych kultur. Sprzyjają odnalezieniu własnej drogi, własnego ethosu. Jakie przedmioty są realizowane w ramach programu studiów? Czego nauczysz się na zajęciach?


W trakcie studiów:

W trakcie studiów student nabywa wiedzę i umiejętności przydatne w wykonywaniu różnych zawodów i funkcji, gdzie wymagana jest zdolność samodzielnego, analitycznego myślenia, myślenia innowacyjnego i kreatywnego, rozpoznawania i rozwiązywania problemów moralnych, analizy i interpretacji tekstów naukowych (z zakresu nauk humanistycznych i społecznych) i filozoficznych. Posiada także odpowiednie kompetencje językowe – potrafi porozumiewać się w języku obcym, tłumaczyć z języka polskiego na obcy krótkie teksty, tłumaczyć z języka obcego na polski.

Po studiach:
Po ukończeniu studiów absolwent kierunku Etyka posiada podstawową wiedzę dotyczącą filozofii, historii filozofii oraz metod i problemów filozofii współczesnej. Wiedza na tym poziomie pozwala mu nauczanie propedeutyki filozofii w szkołach podstawowych i średnich. Absolwent posiada rozszerzoną i ugruntowaną wiedzę dotyczącą etyki, metaetyki, historii etyki i historii moralności, bioetyki, jak również wiedzę dotyczącą współczesnych kontrowersji moralnych i dyskusji etycznych. Wiedza na tym poziomie pozwala mu na nauczanie etyki w szkołach wszystkich stopni, jak również na pełnienie funkcji doradczych i eksperckich w zakresie etyk szczegółowych (etyki zawodowe, etyka biznesu, bioetyka etc.). Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia absolwent może kontynuować naukę na studiach drugiego stopnia na kierunku etyka lub filozofia, albo na innych kierunkach w obszarze nauk humanistycznych i społecznych.

{educourse_groupList}
{educourse_courseList}


{loadposition virt_banner1}

{educourse id=300|citydetection=Y|provincedetection=Y|template=3}

{educourse id=300|provincedetection=Y|card=Y|priority=2|size=1}
{educourse id=300|provincedetection=Y|card=Y|priority=1|size=1}
{loadposition virt_banner2right}
{loadposition virt_tags1}
{eduquery_other1}

Podobne wpisy