Socjologia

Religia przez wieki odgrywała wielką rolę w kulturze i znowu obserwujemy jej rosnący wpływ na rzeczywistość. Studia na kierunku religioznawstwo na Uniwersytecie Gdańskim umożliwiają badanie różnych religii, relacji między nimi oraz wpływu na świat niewierzących. Są zupełnie czymś innym, niż studia teologiczne. To studia interdyscyplinarne łączące w sobie socjologię, kulturoznawstwo,historię, ekonomię, antropologię i wiele innych dziedzin naukowych. Religioznawstwo to studia licencjackie prowadzone na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Gdańskiego.

Socjologia jest to nauka badająca proces funkcjonowania społeczeństwa. Poprzez społeczne reguły i struktury łączące lub dzielące ludzi, socjologowie mogą zbadać, co jest przejawem więzi międzyludzkich. Socjologią może zajmować się osoba, która jest komunikatywnym obserwatorem ludzkiego zachowania oraz świata społecznego i jego problemów. Socjologia wykładana jako przedmiot akademicki może pojawić się na wielu kierunkach studiów, ale funkcjonuje przede wszystkim jako oddzielny kierunek studiów na wielu uczelniach w Polsce. Zapraszamy do lektury!
W życiu codziennym socjologia zajmuje się ludźmi, ich działaniami, emocjami, motywacjami. Ułatwia to porozumiewanie się z innymi. Socjolog potrafi lepiej zrozumieć życie społeczne i wie, jaki ma ono wpływ na funkcjonowanie w różnych organizacjach, grupach społecznych i całych społeczeństwach. Z tego też względu dla socjologa znajdzie się miejsce w niemal każdej branży. Kandydat na socjologa powinien być doskonałym obserwatorem ludzkiego zachowania, osobą otwartą i komunikatywną.

W trakcie studiów

Program nauczania składa się z przedmiotów kształcenia ogólnego, kierunkowego oraz przedmiotów do wyboru. Przedmioty podstawowe i kierunkowe to m.in.: historia myśli socjologicznej, elementy filozofii, socjologia – mikrostruktury społeczne, metodologia nauk społecznych, logika i ogólna metodologia nauk, nauka o polityce, psychologia społeczna, antropologia kulturowa. Podczas studiów często szczególny nacisk kładziony jest na praktyczne zastosowanie socjologii w różnych sferach życia.

Po studiach

Absolwenci tego kierunku doskonale sprawdzają się w prasie, radiu, telewizji oraz agencjach reklamowych, ale też posiadają umiejętność negocjacji.

Absolwenci Socjologii mogą znaleźć zatrudnienie jako:

  • specjaliści w zakresie badania opinii społecznej,
  • pracownicy socjalni,
  • doradcy w zakresie projektowania rozwiązań lokalnych problemów społecznych,
  • doradcy zawodowi i specjaliści w zakresie reorientacji zawodowej,
  • specjaliści w zakresie public relations
  • specjaliści od kontaktów interpersonalnych w zakładach pracy,
  • pracownicy administracji państwowej i samorządowej.

{educourse_groupList}
{educourse_courseList}


{loadposition virt_banner1}

{educourse id=114|citydetection=Y|provincedetection=Y|template=3}

{educourse id=114|provincedetection=Y|card=Y|priority=2|size=1}
{educourse id=114|provincedetection=Y|card=Y|priority=1|size=1}
{loadposition virt_banner2right}
{loadposition virt_tags1}
{eduquery_other1}

Podobne wpisy