Psychologia

Studia na tym kierunku wymagają od kandydata wielu predyspozycji. Psychologia zajmuje się badaniem mechanizmów i praw rządzących ludzkim zachowaniem i zjawiskami psychicznymi. U kandydata bardzo ważne jest zainteresowanie analizą i interpretacją zachowań ludzkich. Człowiek często ukrywa zachowania, z którymi sobie nie radzi, albo wcale ich nie zauważa. Nie lada wyzwanie stoi przed przyszłymi psychologami: zajrzeć w ludzką duszę, zdiagnozować i jeśli trzeba, pomóc. Psycholog powinien charakteryzować się otwartością na problemy innych i empatią. 

W trakcie studiów

Podczas studiów kandydat nabywa umiejętności rozumienia innych, komunikowania społecznego, negocjacji, łagodzenia i rozwiązywania konfliktów oraz perswazji i mediacji. Podstawowe przedmioty studiów psychologicznych dostarczają wiedzę z zakresu prowadzenia psychoterapii, prowadzenia obserwacji psychologicznej i sztuki konwersacji. Podczas studiów psychologicznych ważne są tzw. umiejętności miękkie: zasady dobrej prezentacji, praca w zespole. Jeżeli student nie potrafi bądź nie chce nauczyć się działań zespołowych – ma znacznie mniejsze szanse osiągnięcia sukcesu zawodowego.

Przykładowe przedmioty wykładane w toku studiów: wprowadzenie do psychologii, historia myśli psychologicznej, psychologia ogólna: procesy poznawcze, psychologia ogólna: emocje i motywacja, psychologia ogólna: osobowość, psychologia ogólna: różnice indywidualne, psychologia rozwoju człowieka, psychologia społeczna, metodologia ze statystyką. Przykładowe przedmioty wykładane w ramach różnych specjalności: psychologia polityczna, psychologia reklamy, psychologia pracy i zarządzania, metody badania rynku i opinii społecznej, psychologia kliniczna, metody psychoterapii, wprowadzenie do psychofizjologii, elementy psychiatrii, diagnoza psychologiczna.

Po studiach

Absolwent studiów psychologicznych przygotowany jest do pracy w charakterze psychologa w placówkach służby zdrowia, w instytucjach oświatowych, w sądownictwie oraz w innych organizacjach i przedsiębiorstwach.

Ważna jest umiejętność budowania zaufania. Ze względu na to, że praca psychologa jest ciągłą rozmową z ludźmi, przyszły psycholog powinien umieć wypowiadać się jasnymi, prostymi zdaniami oraz umieć słuchać i obserwować. Absolwenci Psychologii mają różne możliwości podjęcia pracy. Między innymi mogą znaleźć pracę w:

  • administracji publicznej, samorządowej i instytucjach promujących zdrowie,
  • placówkach służby zdrowia,
  • ośrodkach interwencji kryzysowej (przemoc, próby samobójcze),
  • ośrodkach zajmujących się profilaktyką i leczeniem różnych uzależnień,
  • firmach szkoleniowych, czy doradztwa personalnego,
  • mediach i agencjach reklamowych,
  • poradniach pedagogiczno-psychologicznych,
  • firmach zajmujących się badaniami rynku i opinii.

{educourse_groupList}
{educourse_courseList}


{loadposition virt_banner1}

{educourse id=113|citydetection=Y|provincedetection=Y|template=3}

{educourse id=113|provincedetection=Y|card=Y|priority=2|size=1}
{educourse id=113|provincedetection=Y|card=Y|priority=1|size=1}
{loadposition virt_banner2right}
{loadposition virt_tags1}
{eduquery_other1}

Podobne wpisy