Psychologia w zarządzaniu

Studia na kierunku Psychologia w zarządzaniu dostarczają i uzupełniają wiedzę z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi. Zagadnienia tworzą spójną koncepcję dydaktyczną, której opracowanie poprzedzono wnikliwą analizą aktualnego stanu współczesnych organizacji, nacechowanych zmiennością i złożonością procesów wewnętrznych. Słuchacz tego kierunku zyskuje umiejętność kształtowania pozytywnych relacji z klientami i pozytywnego wizerunku organizacji oraz osiągania celów marketingowych przedsiębiorstwa. Będzie potrafił skutecznie negocjować i motywować do działania.

W trakcie studiów:
Zagadnienie, na jakie natkniecie się studiując kierunek Psychologia w zarządzaniu:
– Zarządzanie organizacją i zasobami ludzkimi,
– Komunikacja w biznesie,
– Rekrutacja, selekcja i ocena potencjału pracowników,
– Marketing i reklama,
– Diagnoza i interwencje w dziedzinie psychologii pracy,
– Przywództwo. Kompetencje menedżera,
– Negocjacje i mediacje w biznesie,
– Wypalenie zawodowe i stres organizacyjny – przeciwdziałanie,
– Coaching w organizacji,
– Zarządzanie zmianą.

Po studiach:
Przykładowe miejsca, gdzie absolwent kierunku Psychologia w zarządzaniu może znaleźć pracę:
– działy personalne lub działy szkoleń w firmach,
– działy sprzedaży w przedsiębiorstwach handlowych lub usługowych,
– działy badań i analiz w agencjach marketingowych, 
– firmy konsultingowe.


{educourse_groupList}
{educourse_courseList}


{loadposition virt_banner1}

{educourse id=366|citydetection=Y|provincedetection=Y|template=3}

{educourse id=366|provincedetection=Y|card=Y|priority=2|size=1}
{educourse id=366|provincedetection=Y|card=Y|priority=1|size=1}
{loadposition virt_banner2right}
{loadposition virt_tags1}
{eduquery_other1}

Podobne wpisy