Transport Shipping Delivery

Transport liniowy

W trakcie studiów:

Najczęściej wykładane przedmioty:

podstawy informatyki, techniki wytwarzania, zapis konstrukcji, elektrotechnika i elektronika, materiałoznawstwo, mechanika ogólna, elektrotechnika i napędy maszyn, metody numeryczne i statystyka dla inżynierów, termodynamika, wytrzymałość materiałów, podstawy konstrukcji maszyn, teoria mechanizmów i maszyn, chemia, fizyka, matematyka, automatyka przemysłowa, napęd i sterowanie hydrauliczne oraz pneumatyczne, technologia i urządzenia do spajania materiałów, maszyny i urządzenia przemysłowe, technologia budowy maszyn, sieci komputerowe i bazy danych, współczesne techniki eksperymentalne, transport liniowy – wybrane problemy, teoria sprężystości i plastyczności, logistyka przemysłowa, ergonomia.

Gdzie studiować transport liniowy?

Zobacz wszystkie uczelnie, które prowadzą kierunek transport liniowy?

Po studiach:

Absolwenci tej specjalności znajdują zatrudnienie w:

  • krajowych i zagranicznych jednostkach gospodarczych,
  • firmach projektujących i badawczych,
  • jednostkach państwowego nadzoru bezpieczeństwa techniki
  • laboratoriach,
  • organizacjach akredytujących, certyfikujących i kontrolujących funkcjonujących w systemie prawnym państw Unii Europejskiej,
  • turystyce.

Podobne wpisy