container cargo ship in the export and import business and logistics. Shipping to the harbor

Logistyka międzynarodowa

W trakcie studiów:

Najczęściej wykładane przedmioty:

międzynarodowe stosunki polityczne, międzynarodowe stosunki gospodarcze, integracja europejska, prawo międzynarodowe, prawo wspólnotowe, analiza finansowa operacji zagranicznych, organizacje międzynarodowe, eurologistyka, międzynarodowe centra usług logistycznych i logistyka kontraktowa, zarządzanie międzynarodowymi łańcuchami i sieciami dostaw, transport międzynarodowy, europejska polityka transportowa, ekologistyka, logistyka w procesie internacjonalizacji przedsiębiorstw, magazynowanie i obsługa zapasów w biznesie międzynarodowym, analityczne podstawy decyzji logistycznych, systemy informatyczne logistyki, elastyczne systemy logistyczne, logistyka w usługach – ujęcie międzynarodowe, prawo celne i prawo przewozowe, marketing w logistyce, symulacje decyzji logistycznych, negocjacje i komunikacja międzykulturowa, transport i spedycja w handlu zagranicznym, międzynarodowe centra logistyczne;

Gdzie studiować logistykę międzynarodową?

Aby zobaczyć wszystkie uczelnie, które prowadzą kierunek logistyka międzynarodowa sprawdź kategorie Studia transportowe i logistyczne oraz Logistyka.

Po studiach:

Przed absolwentem otwierają sie następujace perspektywy zawodowe:

  • specalista ds. logistyki, transportu i outsourcingu w koncernach międzynarodowych
  • pracownik międzynarodowego centrum logistycznego
  • fleet manager w firmie handlowej
  • spedytor w firmie przewozowej
  • kontroler przepływów logistycznych
  • konsultant ds. procesów logistycznych i spedycyjnych.

Podobne wpisy