attractive receptionist looking at businessman with luggage

Administrowanie turystyką w UE

W trakcie studiów:

Najczęściej wykładane przedmioty:

podstawy turystyki, podstawy hotelarstwa, marketing i promocja usług turystycznych, etyka, prawo w turystyce i hotelarstwie, komunikacja interpersonalna, finansowanie działalności turystycznej, fundusze Unii Europejskiej, agroturystyka, organizacja turystki w Polsce i Unii Europejskiej, zarządzanie personelem, podstawy psychologii, BHP w turystyce, umowy w turystyce, system motywacji i kontroli pracy, zasoby turystyczne Polski, prawo pracy, zamówienia publiczne, promocja i reklama w turystyce, obsługa ruchu turystycznego, technologia informacyjna w hotelarstwie i gastronomii, zarządzanie jakością w turystyce, zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym, geografia turystyczna, zagospodarowanie turystyczne, strategie rozwoju turystyki, planowanie i realizacja imprez turystycznych, negocjacje w turystyce.

Gdzie studiować kierunek administrowanie turystyką w UE?

Zobacz wszystkie uczelnie, które prowadzą kierunek administrowanie turystyką w UE?

Po studiach:

Absolwent tej specjalności może znaleźć zatrudnienie jako:

  • organizator usług hotelarskich,
  • recepcjonista,
  • menadżer obiektu hotelarskiego (hotelu, pensjonatu)
  • agent turystyczny
  • pracownik biura podróży
  • pracownik informacji turystycznej
  • pracownik administracji samorządowej w wydziałach, referatach ds. turystyki, promocji miast, biura organizacji imprez,
  • pracownik organizacji społecznych w Regionalnych i Lokalnych Organizacjach Turystycznych.

Podobne wpisy