Tourism

Turystyka międzynarodowa

W trakcie studiów:

Najczęściej wykładane przedmioty:

regiony turystyczne świata, polityka turystyczna, rynki turystyczne, historia kultury,
socjologia czasu wolnego, marketing usług turystycznych i rekreacyjnych, planowanie turystyczne, badania rynku turystycznego, zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym, jakość i innowacje w turystyce, zarządzanie projektami turystycznymi, język obcy specjalizacyjny, promocja turystyki, elementy międzynarodowego prawa turystycznego, międzynarodowe organizacje turystyczne, międzynarodowe stosunki polityczne i gospodarcze, historia architektury i sztuki, geografia turystyczna, krajoznawstwo turystyczne, podstawy hotelarstwa;

Gdzie studiować turystykę międzynarodową?

Zobacz wszystkie uczelnie, które prowadzą kierunek turystyka międzynarodowa?

Po studiach:

Absolwent specjalności posiada wiedzę i umiejętności z zakresu strategicznego zarządzania i obsługi, co pozwala mu podjąć pracę:

  • w firmach i agencjach turystycznych
  • w organizacjach turystycznych
  • w instytucjach administracji rządowej i samorządowej związanych z rynkiem turystycznym
  • hotelach i ośrodkach wypoczynkowych, jako: menedżer ośrodków turystycznych, kierownik centrów obsługi turystycznej, rezydent
  • specjalista ds. turystyki w strukturach administracji rządowej i samorządowej.

Podobne wpisy