Careers Advisor Meeting Female College Student

Doradztwo zawodowe i personalne

W trakcie studiów:

Najczęściej wykładane przedmioty:

diagnostyka w orientacji i poradnictwie zawodowym i personalnym, dobór zawodowy, funkcja i modele poradnictwa zawodowego i personalnego, metody pracy doradcy zawodowego i personalnego, psychologia doradztwa personalnego i polityki personalnej, psychologiczna analiza pracy, zawodoznawstwo,

Gdzie studiować doradztwo zawodowe i personalne?

Zobacz wszystkie uczelnie, które prowadzą kierunek doradztwo zawodowe i personalne?

Po studiach:

Absolwent może podjąć pracę w:

  • działach związanych z zarządzaniem ludźmi i doradztwem personalnym,
  • instytucjach wykorzystujących narzędzia socjologiczne w diagnozowaniu i rozwiązywaniu problemów zatrudnienia,
  • firmach i instytucjach zajmujących się doradztwem i consultingiem,
  • agencjach doradztwa i pośrednictwa pracy,
  • organizacjach obsługujących i wspomagających rynek pracy,
  
 
 Podobne wpisy