Ancient ruins

Krajoznawstwo i turystyka historyczna

Studia na kierunku Krajoznawstwo i turystyka historyczna są odpowiedzią na wzrastające wymagania klientów wobec organizatorów imprez turystycznych i krajoznawczych, zarówno co do jakości, jak i różnorodności oferty. Od kandydatów wymaga się wiedzy na temat geografii na poziomie rozszerzonym, szczególnie tej dotyczącej najbliższego regionu. Przyda się również wiedza historyczna. Chcesz wiedzieć wszystko o najważniejszych atrakcjach turystycznych w Polsce i ich historii? Chciałbyś wiedzieć, jak dostać się na te studia? Jeśli tak, zapraszamy do dalszej lektury!

W trakcie studiów:

Studia Krajoznawstwo i turystyka historyczna szkolą w zakresie nabycia podstawowych umiejętności zawodowych obsługi ruchu turystycznego. Program nauczania tworzy kilka bloków tematycznych: przedmioty kształcenia ogólnego, blok nauk przyrodniczych, blok nauk historycznych, blok nauk turystyczno-ekonomicznych.

Gdzie studiować krajoznawstwo i turystykę historyczną? 

Aby zobaczyć wszystkie uczelnie, które prowadzą kierunek reżyseria dźwięku sprawdź kategorie Kulturoznawstwo i ochrona dóbr kultury, Hotelarstwo, turystyka, sport oraz Turystyka i rekreacja.

Po studiach:

Absolwenci tego kierunku zdobędą szeroką wiedzę i umiejętności o charakterze interdyscyplinarnym. Będą przygotowani do pracy:

  • jako przewodnicy turystyczni,
  • jako organizatorzy imprez turystycznych,
  • w przedsiębiorstwach, agencjach krajowych i zagranicznych działających na polskim rynku usług turystycznych,
  • w administracji samorządowej lub państwowej.

Podobne wpisy