E-business

Biznes elektroniczny

Gospodarka elektroniczna (Electronic Commerce) jest powszechnie wykorzystywana we wszystkich nowoczesnych i dynamicznie rozwijających się przedsiębiorstwach.

W trakcie studiów:

Celem zajęć prowadzonych w ramach biznesu elektronicznego jest przygotowanie studentów do prowadzenia działalności gospodarczej z wykorzystaniem nowoczesnych technologii informacyjnych w zakresie promocji produktów, przygotowania i realizacji transakcji gospodarczych oraz związanych z nimi operacji finansowych. Tematyka wykładanych przedmiotów przybliża studentom najnowsze koncepcje społeczeństwa informacyjnego i rozwiązania praktyczne w zakresie funkcjonowania rynków elektronicznych przy użyciu INTERNETU.

Gdzie studiować biznes elektroniczny?

Zobacz wszystkie uczelnie, które prowadzą kierunek biznes elektroniczny?

Po studiach:

Dzięki wyborowi i zakończeniu specjalności Biznes Elektroniczny absolwent może uzyskać przewagę konkurencyjną na rynku pracy, ponieważ jego wiedzę jako ekonomisty uzupelnia nowoczesny, nie znający granic, interdyscyplinarny i globalny Electronic commerce.  

W krajach rozwiniętych gospodarczo coraz więcej mówi się o zmianach w ekonomii będących skutkiem eksplozji technologii informacyjnych. Obecnie nie ma wątpliwości, że system gospodarczy podlega gruntownym przeobrażeniom wskutek rewolucyjnych zastosowań technologii informacyjnej. Jesteśmy świadkami tworzenia się Nowej Ekonomii.  

Specjalność Biznes Elektroniczny wychodzi naprzeciw owym nowoczesnym trendom i wypełnia lukę edukacyjną wywołaną przez rewolucyjne przemiany w gospodarce.  

Prowadzenie działalności gospodarczej przy użyciu środków informatyki z wykorzystaniem sieci telematycznych na czele z internetem stanowi podstawę rozwijającego się dynamicznie społeczeństwa informacyjnego. Gospodarka elektroniczna (Electronic Commerce) obejmująca dystrybucję, marketing, handel, transport i rozliczenia finansowe jest infrastrukturą technologiczną i metodologiczną powstającej Nowej Ekonomii.  

Międzynarodowe i europejskie instytucje gospodarcze, akademickie i rządowe intensywnie promują i wspierają rewolucyjne przemiany w sposobach prowadzenia działalności gospodarczej pod wpływem nowych technologii informacyjnych oraz globalnych sieci komputerowych.  

Celem specjalizacji jest przygotowanie studentów do korzystania z najnowszych technologii informacyjnych i metod przedsiębiorczości elektronicznej, których stosowanie warunkuje pomyślne funkcjonowanie przedsiębiorstw w integrującej się gospodarce rynkowej społeczeństwa informacyjnego.

Podobne wpisy