Exchange of a bank card for money.

Bankowość

W trakcie studiów:

Najczęściej wykładane przedmioty:

nowoczesne techniki sprzedaży produktów bankowych, etyka i standardy na rynku finansowym, europejskie i polskie prawo bankowe, rachunkowość bankowa, operacje bankowe, ekonomika banku, bankowość centralna i polityka monetarna, polityka pieniężna, bankowe systemy informatyczne, oferta i efektywność produktów bankowych, zarządzanie ryzykiem w bankach, marketing bankowy.

Gdzie studiować bankowość?

Zobacz wszystkie uczelnie, które prowadzą kierunek bankowość?

Po studiach:

Absolwent może podjąć pracę w:

  • bankowości,
  • zakładach ubezpieczeniowych,
  • zawodzie finansowego doradcy klienta,
  • instytucjach sektora finansowego (np. firmy leasingowe, parabankowe i inne).

Podobne wpisy