Businessman analyse investment marketing data.

Finanse i inwestycje

Zarządzanie finansami przedsiębiorstw i instytucji finansowych jest w dobie XXI wieku funkcją niezwykle istotną. Analitycy rynkowi wskazują, że stale rośnie zapotrzebowanie na wszechstronnie wykształconych specjalistów. Kierunek Finanse i inwestycje został przygotowany w oparciu o potrzeby współczesnego rynku pracy i najlepsze koncepcje, które wykorzystywane są na uczelniach zagranicznych. Jeśli swoją przyszłość zawodową wiążecie właśnie z działalnością w obszarze finansów, to wybór tego kierunku pozwoli Wam na zdobycie unikalnej wiedzy i umiejętności praktycznych.

W trakcie studiów:

Unowocześnienie istniejących programów studiów z zakresu finansów i standardów nauczania sprawiło, iż konieczne było stworzenie całkowicie nowego kierunku – Finansów i inwestycji. Kierunek ten jest doskonale przystosowany do wymogów współczesnego rynku pracy i oczekiwań przedsiębiorstw względem wiedzy i umiejętności absolwentów. Program studiów zawiera poszerzone treści z zakresu funkcjonowania współczesnych przedsiębiorstw i ich działów finansowych oraz metod i koncepcji związanych z inwestycjami. Wprowadzono również zajęcia z zakresu rachunkowości, która obecnie jest już podstawą w pracy specjalistów ds. finansów i inwestycji.   

Wybrane przedmioty, które realizowane będą w trakcie studiów: 

  • podstawy rachunkowości zarządczej,
  • finanse przedsiębiorstwa, 
  • rynki finansowe,
  • inwestycje rzeczowe,
  • finanse firm rodzinnych,
  • planowanie i prognozowanie finansowe,
  • komunikacja spółek z uczestnikami rynku kapitałowego,
  • pozyskiwanie funduszy unijnych,
  • funkcjonowanie rynków kapitałowych.   

Wszystkie powyższe przedmioty realizowane są w oparciu o sprawdzone wzorce, które wykorzystywane są na uczelniach zagranicznych. Studenci mogą sprawdzić swoją wiedzę i umiejętności w ramach symulacji biznesowej TOPSIM II, czyli grze finansowej, która powszechnie wykorzystywana jest na najlepszych uczelniach niemieckich. 

Gdzie studiować finanse i inwestycje?

Aby zobaczyć wszystkie uczelnie, które prowadzą kierunek finanse i inwestycje sprawdź kategorie Finanse i rachunkowość oraz Ubezpieczenia i inwestycje.

Po studiach:

Doskonałe przygotowanie merytoryczne sprawia, iż absolwenci kierunku Finanse i inwestycje będą poszukiwanymi na rynku pracy specjalistami. Znajdą oni zatrudnienie w małych i średnich przedsiębiorstwach oraz międzynarodowych korporacjach. Absolwenci posiadać będą również wiedzę, która pozwoli im na efektywne prowadzenie własnej działalności gospodarczej.

Podobne wpisy